Полезна информация за домашните птици.Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината.


Пуйчетата-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината. При храненето на бройлерите трябва да се спазват няколко изисквания. За да се получат по-добри резултати, храната трябва да се дава на воля. Трябва да се дава пълноценна смеска и да се избягва участието на овес в смеската.

Във всяко друго отношение отглеждането и храненето на пуйчетата-бройлери е подобно на отглеждането на пуйчетата до по-голямо живо тегло.

Печалбата от отглеждането на пуйчетата-бройлери зависи от стойността на излюпените пуйчета, разходите за храна, усвояемостта на храната, жизнеспособността на пуйчетата, живото тегло, времето за продажба и качеството и цената на бройлера. Следователно всички усилия трябва да бъдат насочени към строго спазване и изпълнение на тези най-важни условия. Отглеждането на пуйки трябва да бъде организирано така, че да се извлече възможната най-голяма полза от помещения, съоръжения и труд. Общо взето, изискванията може да се сведат в три основни направления:

да се отглеждат пуйки от едра порода; да се отглеждат пуйчета-бройлери; да се отглеждат комбинирано пуйки от едра порода и пуйчета-бройлери.

При отглеждане на пуйки от едра порода пуйчетата се държат затворени през първите 8-12 седмици. След този период те се отглеждат пасищно и се хранят там до продажбата им. На тази възраст пуйките могат да издържат несгодите на неблагоприятни атмосферни условия и по-малко страдат от мехури в гръдната област.

Докато се отглеждат затворели, предвижда се по 0,19 м2 площ от пода на глава, а при пасищно отглеждане - по 4 дка за около 300 пуйки. Пасището може да бъде засято с райграс, детелина или люцерна.

Ако птичарникът и съоръженията се използват в продължение на 8-12 седмици, трябва да се предвиди отглеждането на друга група пуйки от едра порода или да се планира отглеждането на пуйчета-бройлери и след тях пилета-бройлери, за да се използват максимално сградите. Следователно в пуйковъдни ферми е създадена организация за целогодишно отглеждане на пуйки. Това най-добре се постига чрез комбинирано отглеждане на пуйки от едра порода и пуйчета-бройлери. Тъй като пуйчетата-брсйлери се отглеждат затворени до 12-14 седмици, тази комбинация позволява да се отглеждат една партида пуйки от едра порода и две партиди бройлери с промеждутък от 2-3 седмици за почистване след всяка продадена партида.

Пуйчарникът обикновено се строи, както птичарникът за пилета-бройлери. Пуйчетата имат същите изисквания по отношение на топлината, както пилетата, и обикновено най-добре се развиват в добре изолиран и без течение птичарник.

На 100 птици трябва да се предвидят 2 автоматични поилки или поилки тип шадраван, или 3 л.м от поилките. Известно е, че в началото малките пуйчета се отглеждат твърде трудно. Храната и водата се дават веднага след излюпването, като се поставят в лесно достъпни хранилки и поилки. През този период постелята трябва да бъде винаги покрита със зебло, полиетиленово платно или картон, защото пуйчетата се стремят да ядат повече постеля, отколкото храната, ако им се позволи свободен достъп до нея.

Някои пуйковъди използват ярко оцветени камъчета или пясък, за да привлекат пуйчетата към храната, а други прибягват до жълта счукана царевица, овесено брашно или варени яйца, за да осигурят ранното захранване. През първите 12 седмици се използват хранилки и поилки от същия тип, както тези при пилетата.

На 10-ия ден от излюпването се подрязват човките на пуйчетата, за да се предпазят от накълваване - канибализъм. Отстранява се не повече от половината горна човка.

Крилата се подрязват, за да се ограничи хвърченето при пасищно отглеждане. Обикновено то се отразява успокояващо на пуйките. При подрязването се отстранява върхът на едното крило точно под най-външната става. Може да се използуват ножици или електрическия инструмент за изрязване на човките.