Полезна информация за домашните птици.Избор на гъски за угояване.


Добри резултати от угояването на гъски ще се получат, когато се спазват редица условия при провеждането на това мероприятие. За угояване трябва да се отделят напълно здравиптици (пъргави, с лъскаво оперение, с живи и реагиращи очи, нормален цвят на човката и краката), които са в последния стадий на развитието си, със завършено оперение, чисти от паразити и оползотворяващи добре залаганите фуражи. Негодни за угояване саптици с телесни повреди (счупване, нараняване, изкълчване и др.). Изборът на гъските за угояване се основава на редица качества - ръст, скорозрелост, продуктивност , закаленост и устойчивост към новите условия на угояване и доугояване.

Рано излюпените гъсета са подходящи за угояване, след като завърши първото оперение. Тогава растежът е усилен и разходът на фураж за 1 кг прираст е малък. Гъсетата се угояват добре и когато завърши напълно растежът им, при следващите оперения, но в никакъв случай непосредствено след линеенето, тъй като новата перушина се чисти много трудно от трупа на закланите гъсета, а освен това птиците са отпаднали, слаби и хранителните вещества отиват до голяма степен за образуване на новото оперение, а това икономически е неизгодно.

При угояването на млади гъски е много важно птиците да се поставят на интензивно угояване няколко седмици преди да са достигнали полова зрелост (девствени птици”). Определянето на половата зрелост изисква опитност и наблюдателност от страна на специалистите и угоителите, въпреки че в литературата са посочени норми и белези. Безспорно не може да се определи съвсем точно най-подходящата възраст за угояване на гъските с оглед на половата им зрелост, тъй като тя варира в зависимост от породата, начина на храненето, сезона и т.н.

Ранните гъски за угояване не трябва да бъдат по-възрастни от 12-14 седмици, а полуранните и късните - от една година. Ранни гъски са тези, които са годни за угояване и са угоени не по-късно от юни, т.е. гъсета, излюпени през февруари и март. Гъсетата в подрастващия период до завършване на второто оперение не са подходящи за угояване, тъй като то съвпада с големите горещини. Тези срокове зависят от времето на изклюпването на гъсетата и други условия, поради което варират.

При възрастните гъски угояването трябва да започне преди разплодния период.