Полезна информация за домашните птици.Гъските са непретенциозни по отношение храненето и гледането.


Гъската е получила стопанска оценка много отдавна. Тя се цени главно поради бързото си развитие и добрата угоителна способност. Гъските са много доходни птици, носещи добри икономически изгоди. Те използват добре тревните и сочните фуражи и различни селскостопански и домакински отпадъци. Отличават се с бърз растеж, без да се нуждаят от особени грижи по отношение храненето и гледането, като само за 4-5 месеца достигат 3 до 5 кг живо тегло. У нас местни породи гъски са по-слабопродуктивни, които неугоени тежат 4-5 кг, а угоени - 6-7 кг.

При правилна развъдно-подобрителна работа и кръстосване с по-високопродуктивни породи гъски продуктивните качества се повишават значително. От една гъска за година се получават 12-15 гъсета, които на 4-6-месечна възраст вече тежат 4,5-5,5 кг и неугоени дават 40-50 кг, а угоени 70-90 кг месо годишно.

Гъските притежават добра угоителна способност, като оползотворяват много добре хранителните вещества. При опити с угояване на свине и птици е установено, че от 1859 г хранителни вещества, изяждани всеки ден , свинете дават общ прираст 640 г (321 г месо и 305 г мазнини), а младите гъски - 737 г общ прираст (559 г месо и 107 г мазнини).

От добре угоена гъска освен висок рандеман месо (80-85%) се получават и до 2,5 кг висококачествена мас и 200-500 г черен дроб. Гъшият дроб се търси много на международния пазар за приготвяне на висококачествен и вкусен пастет.

Продукти от по-второстепенно значение са пухът и торът от гъските. Гъшият пух е много ценен и в сравнение с пуха от другите селскостопански птици заема първо място поради голямата си еластичност и финост. В един килограм гъша перушина се наброяват над 500 хиляди пухови пера, докато в един килограм кокоша перушина има до 15 хиляди пухови пера. Особено се цени белият пух. От една гъска годишно може да се получат по 500-600 г пера и пух.

Получаваният гъши тор по количество не е малко, но няма стопанско значение поради ограничения брой на птиците и най-вече поради невъзможност за събирането му при системата на свободно отглеждане на гъските.