Полезна информация за домашните птици.Често допускани грешки при хранене на щраусите.

Тук се разглеждат в съкратен вид най-често допусканите грешки в храненето на щраусите и резултатите, които те предизвикват.

, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));