Полезна информация за домашните птици.Често допускани грешки при хранене на щраусите.

Тук се разглеждат в съкратен вид най-често допусканите грешки в храненето на щраусите и резултатите , които те предизвикват.