Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на гъски за черен дроб.


От гъските може да се получават не само месо, мазнина, пух и перушина, но и деликатесен продукт - черен дроб. Гъшият черен дроб, получен след специално хранене, е продукт с голяма ценност и висока цена.

Един от основните фактори, от които зависи успехът на получаването на голямо количество качествен черен дроб, е използваната порода, т.е. генетическите заложби на гъската. Най-добри породи за тази цел са Ланденската, Унгарската бяла и Бенковската гъска. Тези породи гъски се характеризират с ниска носливост - снасят 20-30 яйца.

Успехът при производството на черния дроб зависи и от технологията на отглеждане на гъските преди подлагането им за гушене. Гъските за гушене трябва да се отглеждат - екстензивно - при сравнителен опит от екстензивно отглежданите гъски е получено по 800 гр. черен дроб, а от интензивно отглежданите - 470 гр.

Отглежданите по този начин гъски с определена маса се подлагат на угояване. Този процес се дели на два периода - подготвителен и същинско угояване.

През подготвителния период гъските се хранят със смес, състояща се от 50% царевично зърно, 20% царевична ярма и 30% белтъчна храна (соев шрот, месо-костно брашно). С тази смес се хранят, докато започнат да приемат по 300 гр. на ден.

Принудителното угояване на гъските се извършва с машинка е електромотор и с пластмасова тръба с безконечен винт в нея , който се пъха в устата на гъската в началото на хранопровода, и по този начин нагнетява царевицата. Тя се подготвя по следния начин: в съд се насипва царевица и се залива с гореща вода. Водата да е 10-15 см над равнището на царевицата. Царевицата се бърка. Отделят се всички изплували частици. След 10 мин. царевичното зърно е омекнало. Изцежда се водата. Поставя се 1-2% сол и 2% техническа мазнина. Разбърква се добре. Царевицата се дава за храна веднага. Желателно е през първата седмица да се дава много мека царевица, в средата на периода по-твърда и в края пак мека, тъй като преработката й е много забавена.

Във фермата за гъски помещението за принудително угояване на гъските за производството на черен дроб трябва да бъде прохладно, проветриво и полутъмно. Подът да бъде циментиран, с наклон 3-4% и канализиран. Помещението се разделя на боксове с площ 1,5-2 м , със скаров под от летви или от телена мрежа. На предната страна разстоянието между летвите да бъде 12-14 см, за да могат гъските да се хранят и да пият вода. На дъното на поилките се поставя едър пясък (грит) с диаметър 5-10 мм, за да могат гъските да кълват от камъчетата, които улесняват храносмилането. Височината на сградата е 60-70 см, а боксовете са повдигнати на 40-50 см. На 1 кв.м. площ от бокса се настаняват 5-6 гъски за гушене. Работникът минава с машинката покрай боксовете и храни гъските на място. В началото на угояването гъските се хранят 2-3 пъти, в средата - 3-4 пъти и в края - по 4-5 пъти на ден.

В едно помещение във фермата за гъски не трябва да се поставят повече от 150-200 гъски за производството на черен дроб, тъй като времето за хранене се удължава много, успоредно с него и безпокойствието на гъските, което се отразява отрицателно на резултатите.

Продължителността на угояването на гъските за гушене е 3-5 седмици. Ориентировъчното количество царевица е следното: I седмица - 350-500 гр., II - 550-600 гр. и III-IV седмица - 700-800 гр.