Полезна информация за домашните птици.Месна продуктивност на птиците.


Месодайността на птиците, особено през последните 3-4 десетилетия, придоби изключително голямо значение. Птичето месо с неговите ценни хранителни свойства участва широко в храната на човека. Птичето месоспада към категорията на диетичните видове месо.

По-важните фактори, от които зависи месната продуктивност на птиците, са живата маса, скоростта на растежа и на оперяването на младите птици, угоителната им способност, качеството на месото, храненето и др.

Живата маса е различна при отделните видове и породи селскостопански птици. Тя е най-висока при пуйките и при гъските; пуяците достигат до 18-30 кг и повече, а гъсоците - до 13-15 кг. Пуйчетата бройлери се отглеждат до 3-3 1/2-месечна възраст и имат средна жива маса 4-5 кг. Патиците от породите за месо тежат 3-4 кг; патетата-бройлери на 50-55-дневна възраст имат жива маса над 2 кг. Кокошките от породите за производство на бройлери (Корниш, Бял плимутрок и др.) тежат 3-4 кг, а петлите 4-5 кг и повече. Пилетата-бройлери на 34-39-дневна възраст достигат до 1,9-2,2 кг жива маса.

Скоростта на растежа и на оперяването има голямо значение при младите птици за месо. Колкото по-бързо расте пилето, толкова по-добре в този период оползотворява храната. Растежът и развитието на младите птици зависят от вида, пола, породата, индивидуалните качества и от условията на храненето и отглеждането. Обикновено мъжките пилета растат по-бързо от женските в рамките на същата порода. Кръстоските имат тенденция за по-бърз растеж от чистопородните пилета. Растежът на пилетата се забавя през време на линеенето и образуването на новите пера. Пилетата, които бързо се оперяват, са годни по-рано за угояване и клане за месо, отколкото пилетата, които се оперяват бавно. При ранооперяващите се пилета на 10-дневна възраст перата на крилата достигат до опашката или са малко по-дълги от нея, а при къснооперяващите се те обикновено достигат само до половината на опашката.

Скоростта на растежа и оперяването на младите птици са наследствени качества. Затова чрез отбор и подбор на едри птици за разплод, притежаващи способността за бързо оперяване, може да се постигне повишаване на живата маса, а следователно и на месните качества на птиците.

Месната продуктивност зависи от угоителната способност на птиците, както и от качеството на месото. Птиците с добра угоителна способност се отличават с голяма широчина, дължина и особено дълбочина на трупа и с дълъг гребен на гръдната кост. Особено важно е доброто развитие на гръдните мускули, които представляват до 40% от масата на цялата мускулатура.