Полезна информация за домашните птици.Естествена инкубация на щраусовите яйца.


В брачния период мъжкия щраус избира три или четири самки и изкопава плитка яма в пясъка, която представлява щраусовото гнездо. Експертите казват, че често щраусът прави гнездото на грешно място - извън фермата, на пътека други подобни. Гледачите на щрауси трябва да вземат това под внимание и да следят, щраусите да не напускат определените за тях територии. Фермерът може да помогне на птиците в строителството и избора на място за гнездо, леко да издълбае бъдещото място и да заравни дъното, за да предотврати чупенето на яйцата. Допълнително може да обиколи гнездото с малък насип, за да предотврати навлизането на вода вътре и наводняване на яйцата. Гнездото може да бъде леко повдигнато, доизградено, посипано с по-едър пясък. Това може за известно време да смути птицата, но по-късно ще бъде оправдано, особено ако фермерът не може да събира яйцата редовно. Можете да създадете насипи от пясък в различни, по-подходящи места за съхранение на яйца, които ще привлекат птиците и ще стимулират началото на снасяне на яйца в тези места. Женските щрауси събират яйцата в общо гнездо и дежурят през деня, а през нощта ги сменят мъжките.

В едно гнездо щраусът може да люпи 20-25 яйца едновременно. Пилетата се излюпват заедно, имат дебел пух, което ги предпазва от нощните студове. В рамките на един час , малките изсъхват и започнат да се хранят сами и навсякъде следват по-възрастните птици. С малките върви мъжки щраус. Щраусовите яйца са изключително чувствителни към микроби - поради тази причина, ембрионалната смъртност достига 18-22%. Факт е, че те нямат ципа на черупката и през порите, които са отворени и преминават микроби в съдържанието на яйцата. Това не е заплаха за щраусите в горещ климат и на песъчливите почви в Африка, но се превърна в проблем при отглеждане в условия на висока влажност в европейските страни, където почвата е глинеста. Затова е важно да се запази чисто гнездото, да се покрива долния слой с пясък, и яйцата да се събрат непосредствено след снасяне.