Полезна информация за домашните птици.Породи патици със стопанско значение.


В света са известни около 105 вида патици. Еволюцията на домашната патица е водена основно за производство на месо, а само в отделни случаи - за яйца.

Пекинска патица

Най-широко разпространена у нас и по света е пекинската патица. Създадена е в Китай, в района на град Пекин. В XIX век е пренесена в САЩ, където е усъвършенствана. При съвременната пекинска патица се различават два типа: по-лек - американски, и по-тежък - немски тип. Оперението е бяло с жълтокремав оттенък. Главата е къса и широка с изпъкнало чело. Човката е оранжево-жълта. Шията е средно дълга, леко извита. Тялото е широко, масивно, с високи гърди във вид на продълговат четириъгълник, приповдигнат в направление към главата. Краката са къси, червено-оранжеви, поставени към задната част на тялото. Възрастните патици имат жива маса 3-3,5 кг, а патоците - 3,7-4 кг. Патетата растат бързо и на 50-55-дневна възраст достигат 2,2-2,5 кг. Средната носливост е 120-160 яйца, а високопродуктивните стада достигат до 270-280 яйца. Стада от тези патици има в гр. Белене. Пекинската патица се използва за производство на месо (бройлери), а за черен дроб - като кръстоска с мускусната. Фирмата Черри-Вели" - Великобритания, на основата на пекинската патица е създала двулинейния хибрид Х-11, като патиците на 47-дневна възраст достигат жива маса 3 кг при разход на фураж за 1 кг прираст 3,2 кг.

Мускусна патица

Широко разпространена напоследък в света и у нас е мускусната (нямата, турската) патица, произхождаща от Южна Америка. Оперението й е различно, най-вече бронзово, но може да е бяло, черно и шарено. За интензивно производство се предпочитат с бяло оперение. Главата е гола, покрита с груба червена кожа. Не издава глас, а само съска. Тялото е дълбоко и широко, а кожата - бяла. Патиците достигат около 3,0 кг, а патоците 3,5 - 4,0 кг жива маса. Снася около 70 яйца със светлозелена черупка, които се люпят за 37 вместо за 28 дни.

При кръстосване на мъжки патоци с патици от други породи (основно с пекинската) се получават хибриди , известни с наименованието мюлари - безплодни. При принудително угояване от тях може да се получи 0,850 - 1000 г дроб.

От месните породи у нас е внасяна и Руанската патица, а от породите за яйца - Каки-Кемпбел, но те не се срещат вече в чисто състояние.