Полезна информация за домашните птици.Корниш (Cornish) - английска порода за месо.


Породатакокошки Корниш е създадена в Англия и е регистрирана в края на XIX в. Получена е чрез кръстосване на азиатски борци от породата Азил (Индия) с малайски борци. Техните потомци в средата на XIX в. се кръстосвали с борци от старата английска порода в графството Корнуел (откъдето произлиза името на породата корнуелски борци). Отначало корнишите се използвали само като борци, но впоследствие поради голямата си маса те започнали да губят подвижността си. По-късно била оценена много добрата месна продуктивност на породата Корниш.

По своето телосложение като борцова порода корнишът се отличава от другите породи кокошки. Главата е средно голяма, къса и широка. Гребенът е малък, граховиден, съставен от три делчета. Околоушките са малки и червени. Очите са светложълти. Човката е къса, широка и много здрава, с жълт цвят. Шията е средно дълга, извита като дъга, поставена отвесно. Гърбът е средно дълъг, много широк между лопатъчните стави. Тялото е овално с яйцевидна форма, отпред е приповдигнато. Гърдите са много широки и изпъкнали. Назад трупът се стеснява. Коремът е прибран за разлика от другите породи кокошки. Краката са средно високи, здрави, дебели, твърде широко поставени. Мускулатурата на цялото тяло на Корниш и особено на гърдите и бутовете е добре развита. Опашката е къса и слабо наклонена надолу. Оперението е лъскаво, твърдо и плътно приляга към тялото. По цвета на оперението има няколко разновидности: тъмни, бели, червени, сламеножълти. За производство на бройлери особено голямо значение имат белите корниши.

Живата маса на петлите е 4-5 кг , а на кокошките - 3-4 кг. Носливостта е ниска - 100-120 яйца. Черупката на яйцата е кафява.

Най-ценното качество на птиците от породата Корниш е, че имат вкусно и сочно месо, добре оползотворяват фуража и бързо растат, особено в млада възраст. Ето защо, породакокошки Корниш придобива все по-голямо значение като бащина форма при производството на бройлери. За целтапетли Корниш се кръстосват с кокошки от други породи - Бял плимутрок, Нюхемпшир, Родайланд и др. Получените кръстоски имат гърди и бедра с добре развита мускулатура, голяма жива маса и висок кланичен рандеман.

В нашата страна пилета и яйца от породата Корниш са внасяни неколкократно. Най-широко разпространен е Белият корниш. Те се използват като бащина форма при производството на бройлери.