Почти всички естествени фуражи съдържат известни количества различни витамини. При условията на интензивно животновъдство и висока продуктивност на животните е необходимо да се добавят синтетични витамини под формата на специални витаминни смески (премикси).

В премиксите за свине се включват както мастно-, така и водноразтворими витамини. Използват се като добавки към комбинираните фуражи в количества, зависещи от равнището на витамините. Когато свинете получават зелени фуражи и имат възможност за свободно движение на открито, не се налага винаги обогатяване на дажбите с витамини.

В нашата страна сега се произвеждат и предлагат комплексни витаминно-микроелементи премикси, които се добавят в количества, препоръчвани от съответния производител.

СИНТЕТИЧНИ АМИНОКИСЕЛИНИ

За покриване на дефицита от аминокиселини в дажбите на животните може да се използват синтетични аминокиселини, които са равностойни по биологичен ефект на аминокиселините от естествените фуражи. Те се добавят към дажбите и комбинираните фуражи в количество, равно на недостига на съответната аминокиселина.За нуждите на животновъдството се произвеждат и широко се прилагат в практиката първите лимитиращи аминокиселини в дажбите на моногастричнитеживотни - лизин и метионин. През последните години се разширява и производството на аминокиселните треонин и трилтофан.

Лизиньт е първата лимитираща аминокиселина в практическите дажби за свинете. Изпълнява важни функции в регулирането на обмяната на азота и въглехидратите, участва в синтеза на най-важните белтъчини. При недостиг на лизин продуктивността на животните се намалява в размер, съответстващ на недостига. Това се наблюдава при растежа на животните, млечната продуктивност и други показатели. Недостигът на лизин оказва неблагоприятно влияние също така и върху здравословното състояние на организма, върху размножителните функции и общата устойчивост на заболявания.

За нуждите на животновъдството се произвежда препаратът L- лизин НСЦ който съдържа около 78 % лизин и има светло жълт цвят и слаба специфична миризма. В дажбите на непреживнитеживотни се прибавя в зависимост от дефицита в количество до 0,3-0,4 %.

Метионин - в дажбите за свине рядко се наблюдава недостиг на метионин. Метионинът изпълнява важни функции в живия организъм - градивен елемент на белтъчините, участва в обмяната им, в обмяната на мазнините, а също така в синтеза на някои витамини, хормони и ензими. Недостигът на метионин в дажбите води до понижаване растежа на младитеживотни и влошава оползотворяването на фуража, до нарушаване на функциите на черния дроб (мастна дегенерация) и бъбреците и развитие на анемия.

За нуждите на животновъдството се произвежда синтетичен метионин , който представлява бяло кристално вещество със слаба специфична миризма и сладникав вкус и съдържа не по-малко от 98 % активна субстенция. Използването на метионин в свиневъдството е изключително рядко. Метионинът във високи дози е силно токсичен.

За сега има ограничено приложение на синтетичен треонин и триптофан. Тези аминокиселини изискват голямо внимание при съставяне на дажбите за свине, тъй като в някои случаи може да се наблюдава недостиг. Използването им ще се увеличава във връзка с поевтиняване на производството им.

Синтетичните аминокиселини са едни от най-важните фактори за икономия на белтъчни фуражи. Включването им в дажбите на свинете дава възможност да се постигне аминокиселинна балансираност при по-ниско равнище на протеин. Чрез добавката на синтетичен лизин и метионин съдържанието на протеин в комбинираните фуражи за свине иптици може да се намали с около две процентни единици без отрицателен ефект върху продуктивните покаатели. По-голямо намаление на протеина в дажбите на непреживнитеживотни изисква използване и на синтетичен триптофан и треонин.