В тази група се включват добавки с различен характер, които се използват главно за профилактика, за стимулиране продуктивността на животните, за предпазване на фуражите от бързо разваляне и други цели.

Добавят се към комбинираните фуражи под формата на премикси и имат голямо значение за високопродуктивнитеживотни, особено при условията на промишлено отглеждане.

Към тази група се отнасят антибиотични препарати, антиоксиданти, различни лечебно-профилактични препарати, пробиотици и др.

Антиоксидантите са вещества, които потискат окислителния ефект на кислорода върху някои фуражни компоненти и ги предпазват за известно време от разрушаване. Чувствителни към окислителните процеси са мазнините , , особено ненаситените, мастно-разтворимите витамини, каротинът, ксантофилите и др.

В природата се срещат вещества, които изпълняват функциите на естествени антиоксиданти. Такива се токоферолите (витамин Е), фосфолипидите и др. От естествените антиоксиданти най-голямо значение имат токоферолите.

Синтетичните антиоксиданти са по-евтини и по-ефикасни от естествените. Те трябва да отговарят на определени изисквания: да не оказват влияние върху вкусовите качества на фуражите и чрез тях върху състава и качеството на животинските продукти; да не са токсични при неколкократно по-високи дози в сравнение с препоръчваните; да имат добри технологични качества - да се размесват добре с фуражите и да се разтварят в мазнини. По-известни в практиката са етоксиквин с търговско название сантоквин, бутилхидрокситолуол (топенол) и др.

Пробиотиците са препарати на основата на определени бактерии (предимно млечнокисели) или гъби (Streptococus faecium и др.), които след попадане в стомашно чревния тракт подтискат патогенните микроорганизми (напр. Е. соП) и влияят положително върху прираста, оползотворяването на фуража и стабилността на чревната флора. При обобщаване резултатите от 8 опита (202 прасила) е било установено, че при добавяне на ВааНш Тоуо^ във фуража на бременните свине майки преди опрасването се намалява броят на отпадналите прасенца и за една година се получава в повече 1 прасе на майка в сравнение с контролните групи (Апопут, 1981).