Полезна информация за животните.Добрата свиня- майка е с добре развито виме.

Вимето на свинята майка трябва да бъде добре развито - с не по-малко от 12 (желателно е повече) равномерно и симетрично разположени цицки. Свине-майки със "спаружено" увиснало виме са с лоша млечност. Броят на цицките е наследствен признак. И женски, и мъжки прасета с по-малко от 12 цицки не се използват за разплод.

При свинете се срещат и т.нар. кратерни цицки. Те са вдлъбнати във вимето и прасетата не могат да сучат от тях. Мляко в тях или съвсем липсва, или има, но съвсем малко. Затова и женски, и мъжки животни с такива цицки не оставят за разплод.

Как да разпознаете дали женското прасе ще се превърне в добра свиня-майка?

Наблюдават се четири групи свине:

С грубо телосложение със съответната кожа и четина, с яки кости и дебели уши. Те са много здрави, но нископродуктивни.

С "меко" телосложение и невзрачен вид: кожата им виси на гънки. Те са вяли, често боледуват.

Телосложението на женското прасе е нежно и плътно - по кожата липсват гънки, краката и главата са яки. Такива женски прасета са скорозрели и здрави.

С нежно и "разплуто" телосложение - прасетата са болезнени, с провиснал гръб и изкривени крака.

Развитие на вимето и цицките при свиня: а, б - добре развито виме; в - ненормално развито виме, г - кратерни цицки


Още за животните:
Източник:Български фермер