Polish_large_whiteВ момента от всички развъждани в България културни породи свине, породата Полска голяма бяла свиня се отглежда най-отдавна. Първият внос е бил направен през 1958 г. с основна цел усъвършенствуване на свинете от породата Българска бяла свиня. В родината си породата Полска голяма бяла свиня е създадена, чрез кръстосването на местната бяла свиня с Германската благородна (Еделшвайн), а по-късно с голяма бяла от английски и шведски произход. Породата Полска голяма бяла свиня се отличава със здрава конституция и подчертана приспособителна способност към различните производствени условия. Свинете от породата полска голяма бяла не се отличават по екстериор от другите произходи на голямата бяла , развъждани у нас. Притежават по-висока плодовитост (10,5 живородени прасета в прасило и 9,4 на 21-ия ден) и с добри угоителни способности и кланични качества. Ремонтните прасета достигат 90 кг жива маса на 172-190 дневна възраст с 3,05 кг разход на фураж за 1 кг прираст. Пълновъзрастните свине-майки достигат 250-280 кг, а нерезите 320-370 кг жива маса. Ежегодно от породата Полска голяма бяла свиня се произвеждат над 400 нерезчета и над 2000 женски прасета за разплод. Най-добре е породата да се използува в майчиния компонент в схемите на кръстосване и хибридизация.Племенните стада от Полската голяма бяла се развъждат в НСК „Кабиюк" край Шумен, в УОС-Войводиново, Пловдивско, в ОССС гр.Кубрат и в ЕООД „Репродуктор по свиневъдство" в с.Любен Каравелово, Варненско.