Английска голяма бяла свиня" src="/images/stories/Jivotnovadstvo/Svine/English_large_white_pig.jpg" alt="English_large_white_pig" width="150" height="112" />Породата Английска бяла свиня е внесена в България през периода 1973-1975 г. от Англия (от фирмата Pig improvement company, ltd). Внесени са над 3600 чистопородни свине - прапрародителски и родителски форми като една от изходните линии на хибрида „Кембороу". В момента в нуклеусовите стада на „Хибриден център" АД Шумен , , „Свинекомплекс Николово" ЕООД с. Николово и „Свинекомплекс Г.Враново" ЕООД с.Г. Враново, Русенско, както и в репродуктивните бази в България се отглеждат около 7000 свине-майки и нерези от породата Английска голяма бяла свиня. За период от 5 години (1988-1992 г.) средната плодовитост при контролираните 19910 прасила е била 9,66 живородени прасета в прасило и 8,65 на 28-ия ден. Установената плодовитост е много добра, като се вземе под внимание обстоятелството, че около 50% от майките са първескини, поради бързата смяна на генерациите. В България се произвеждат ежегодно над 4500 нерезчета и около 8000 женски прасета за разплод, със следните показатели: възраст при 90 кг живо тегло -165-170 дни и дебелина на тръбната сланина - 37,5 и 38,7 мм (сума СК1.2), съответно за нерезчетата и за женските прасета. Животните от породата Английска бяла свиня притежават отлична приспособимост, която ги прави пригодни за отглеждане както при интензивни, така и при традиционни технологии и в придворните стопанства. Свинете от породата Английска голяма бяла, развъждани в България, притежават екстериорните особености на оригиналната форма. Заедно с породата ландрас те са подходящи за производство на ненадминатите до сега по своите майчини качества хибридни свине-майки.