Порода английски ландрасИнтересно е, че свинете от породата Английски ландрас имат шведски произход. През далечната 1949 г. Англия внася 36 нерези и 85 женски прасета от Швеция, с което се поставя началото на породата. В мамента породата Английски ландрас е широко разпространена, тъй като по репродуктивните качества не отстъпва на Голямата бяла свиня, а по месните след 1985 г. я превъзхожда.

Породата Английски ландрас е внесена у нас през периода 1973-1975 г. от фирмата Pig improvement company. Внесени са (над 3600 чистопородни животни) заедно с Английската голяма бяла за производство на двулинейния хибрид Кембороу, който по-късно е усъвършенствуван в хибрид Шумен. Сега в България се отглеждат над 6000 свине майки, от които годишно се произвеждат над 3000 нерезчета и повече от 5000 женски прасета.

Плодовитостта на майките от породата Английски ландрас е 9,5-10,0 живородени прасета в прасило. В най-добрите нуклеусови стада (Шумен и с.Николово, Русенско) нерезчетата достигат 90 кг жива маса на 160, а женските прасета на 160-170-дневна възраст. Дебелината на тръбната сланина (сума СК1.2) е съответно 37,5 и 38,6 мм. Породата Английски ландрас се използува за производство на хибридни майки заедно с Английската голяма бяла свиня. Нерезите могат да се използуват и като крайна форма за получаване на прасета за угояване.

Отглежданата у нас порода Английски ландрас повече от 20 години в чисто състояние се характеризира със следните екстериорни особености:

Главата е лека с права профилна линия и средно големи клепнали уши. Гърбът е дълъг и леко извит нагоре. Поясницата е дълга и еднакво широка без стесняване през кръстеца, а бутът дълъг, широк, пълен и закръглен. Коремната линия е права, с 12-14 цицки, равномерно разположени в два реда. Краката са средно дълги, с правилна постановка. Кожата е мека и еластична, с бледорозов цвят. Допускат се черни петна , обрасли с бели косми.