Дунавска бяла свиня" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Dunavskabyala_2_images_stories_Jivotnovadstvo_Svine_thumb_medium250_0.jpg" alt="Dunavskabyala_2" />Породата Дунавска бяла свиня е създадена, чрез сложно възпроизводително кръстосване с участието на следните породи - Българска бяла, Голяма бяла, Ландрас, Пиетрен и Хемпшир и една породна група свине. Призната е за порода през 1985 г. с ръководител на колектива ст.н.с. 1ст. ксн Иван Ангелов. Главното производствено направление на породата Дунавска бяла свиня е за месо, шунка и полуконсерви. Животните са със средно голяма глава с наклонени напред уши. Имат дълъг, широк прав гръб и добре развита задна част (бутовете са с тегло 9 ,7 - 10,3 кг при 100 кг жива маса. Краката са тънки, но със здрава костна система. Кожата е бяла, допускат се и петна, покрити с бяла четина Възрастните свине-майки от породата Дунавска бяла свиня достигат 250 - 280 кг, а нерезите 320 - 370 кг жива маса. Плодовитостта е средно 10,2 живородени прасета в прасило, а масата на прасилата на 21 дни е 49 кг. Прасетата за ремонт достигат 90 кг жива маса за 175 - 190 дни и имат сравнително тънка грьбна сланина -39 - 42 мм (сума СК12). Площта на мускулното „око" е над 40 см . Годишно се тестират над 3000 нерезчета и повече от 8000 женски прасета. Поради високата плодовитост и добри месодайни качества, свинете от породата Дунавска бяла са от т.н. комбиниран тип и могат с успех да се използуват в схемите на хибридизация като майчин и като бащин компонент. Породата Дунавска бяла свиня се нарежда на трето място по разпространение в страната. Свинете са адаптивни и могат да се отглеждат във ферми с различно технологично равнище. Най-добрите племенни стада се отглеждат в НИПКИС-Шумен; с.Баховица, Ловешко; свинеферма „Геран" край гр.Лясковец и др.