Полезна информация за свинете.Отглеждане на условно бременни свине.


За условно бременни се смятат всички свине от покриването до 21-ия ден , когато трябва да се появи следващата разгоненост, в случай че свинята не е заплодена.

Първият критичен период на бременността е през втората и третата седмица. През това време започва интензивно делене на оплодените яйцеклетки, миграция на яйцеклетките в двата рога на матката и имплантация на зиготата. Все още не е изградена плацентарната бариера. Ето защо грешките в храненето и отглеждането водят до загуба на яйцеклетки.

За най-целесъобразно се смята индивидуалното отглеждане на свине-майки. У нас отглеждането е индивидуално без връзване, но в други страни се прилага успешно и вързаното отглеждане предимно с колани през плешките. При вързаното отглеждане стойността на боксовете е по-ниска. Подходящо е и отглеждането в групово-индивидуални боксове, при условие че свинете са добре изравнени по телесно състояние и не са повече от 10 в група. За личните стопанства груповото отглеждане с индивидуални места за хранене е по-целесъобразно, още повече че индивидуални боксове може да си направи всеки стопанин.

Свинете трябва да са спокойни и е по-добре да не се изкарват на разходка, да не се прегрупират и преместват.

Свинете трябва да получават вода на воля от нипелни поилки или от засмукващи поилки с постоянно ниво.

На 19-, 20- и 21-ия ден след покриването свинете се проверяват за разгоненост с нерез пробник или с апарат за ранна диагностика на бременността на 28-ия ден. Свинете, показали признаци на разгоненост, и определените като ялови с апарата се връщат за ново заплождане или се бракуват.