Полезна информация за свинете.Отглеждане на прасета през бозайния период.


Раждането и отглеждането на прасетата до отбиването е заключителната фаза на производствения цикъл и от правилното им провеждане зависи ефективността на цялото производство.

Особено важно е помещението да бъде добре почистено и дезинфекцирано след последното прасило и да е престояло празно поне 4 дни преди новото зареждане, да е сухо и температурата да бъде 18-20°С. Трябва да се спазва правилото чисти и здрави свине да се настаняват в чисти и дезинфекцирани пометения”. Преди настаняването свинете се изкъпват индивидуално и се дезинфекцират. Специално внимание се обръща на вимето, ингвиналната област и крайниците. Най-добре е свинете да се вкарват в помещенията две седмици преди опрасването, за да могат да се адаптират към новите условия. При малко по-добра организация това може да се постигне по описаната система на ежемесечно сформиране на групи, като се съкрати престоят на прасетата и се даде възможност свинете да влязат по-рано. Обикновено обаче свинете се вкарват в помещението 3-4 дни преди опрасването и вниманието на гледача още през първия ден трябва да е насочено към това, нито едно опрасване да не протече без негово присъствие.

Свиневъдът подхваща всяко родено прасе и го освобождава от ембрионалната обвивка. Ако е необходимо, прави му се изкуствено дишане. Веднага се режат зъбите, пъпчето се тушира с йод. Прасето се поставя на вимето на майката и му се дава възможност да забозае 5-10 минути, след което се поставя под лампата в сандък. Дъното на сандъка е покрито със ситно нарязана мека слама или сухи стърготини. Температурата в него трябва да бъде 29-32°С. Като завърши опрасването, всички прасета се оставят при майката в продължение на 15-20 минути, като работникът гледа всяко от тях да захване цицка. Ако прасетата са повече от цицките, трябва да бозаят на смени, като интервалът между първото и второто бозаене е не по-малък от 40 мин. Целта е всички прасета да забозаят коластра. През първите два дни прасетата се пускат да бозаят всеки час по 20 минути, като между интервалите са затварят в сандъка. Така те си изработват положителен условен рефлекс след бозаене да отиват под лампата. След 2-3 дни прасетата не се затварят и имат свободен достъп до майката.

Понякога се налага прасета, родени от една свиня, да бъдат прехвърлени под друга с цел да се изравнят прасилата или пък да се съберат най-малките прасета и да се поставят под една майка. Това трябва да става през първите един-два дни, докато се изгражда редът на бозаене и има възможност прехвърлените прасета да заемат цицка. В противен случай прехвърлените прасета не намират място на вимето и голям процент от тях умират. Важно е също така те да бъдат с масата и възрастта на прасетата в прасилото, където се прехвърлят.

Преди прехвърлянето прасетата се натриват (напръскват) с еднакво миришещо вещество.

На третия ден прасетата се инжектират с железосъдържащи препарати, след което започва да се изпълнява утвърдената ветеринарно-профилактична програма. Сега се препоръчва тези препарати да се дават от специална поилка, която замества биберонната поилка.

Понякога се налага изкуствено отглеждане на слаби прасенца, останали без майка или от големи прасила. В тези случаи се използват заместители на майчиното мляко, пълномаслено краве мляко, минерални и витаминни добавки, които се предлагат с температура около 37°С и в подходяща концентрация. Млякото се дава па малки дози всеки час. В началото прасетата се хранят с биберон, а след няколко дни може да им се дават в открит съд по-големи, но контролирани количества, особено ако цялото прасило се храни изкуствено. Ако не се контролира количеството на храната, прасетата преяждат и получават стомашно-чревни разстройства.

При случай на агалаксия прасетата трябва да се държат при майката независимо от това, че се хранят изкуствено. Тук те се чувстват по-спокойни и получават допълнително мляко.

Прасета, които се раждат здрави, но слаби, може да се стимулират, като се инжектират мускулно с гликоза или като им се даде мляко с тръбичка, която се вкарва в стомаха, или със спринцовка се впръсква млякото.

Мъжките прасета се кастрират на 14-20-дневна възраст.