Полезна информация за свинете.Хранене и грижи за отбитите прасета.


Отбитите прасета се оставят във фермата за по-нататъшно отглеждане по няколко причини:

за ремонт - т. е. за подновяване на разплодното стадо; за доугояване; за временно отглеждане до продажбата им на други стопани или угоителни стопанства.

Съобразно предназначението им на отбитите прасета трябва да се осигурят съответно хранене и грижи. В зависимост от възрастта на отбиване прасетата продължават да приемат същата храна, която постепенно се сменя с новата рецепта (предстартер със стартер).

Отбитите прасета с маса над 10 кг могат да получават направо стартерна смеска.

Храната на отбитите прасета не бива да се отличава от храната преди отбиването. Тя трябва да запази същите съставки, за да осигури доброто им развитие, без предварително затлъстяване, да бъдат здрави, с добре развита костна и мускулна система. Преминаването от една смеска към друга (от предстартер към стартер и впоследствие към гроуер) става постепенно с увеличаване на новата смеска.

За отбитите прасета с маса над 15 кг дажбата от концентриран фураж през лятото е 1 кг с добавка на зелени храни, а през зимата - 1,5 кг на прасе дневно. В дажбата на отбитите прасета е желателно да се включи бито мляко - поне 0,5 кг на прасе дневно, както и суроватка и цвик.

Важно условие при отбиването на прасета с маса над 15 кг е да се намали дневната дажба за няколко (4-5) дни наполовина - 0,5-0,6 кг и същевременно да се увеличат зелените или сочните фуражи. Ограничаване на храненето се прави с цел да се предпазят животните от едемна болест.

Когато отбитите прасета достигнат маса 20 кг, може да се премине към хранене с гроуерни смески.

Храненето на подрастващите прасета с маса до 55-60 кг е на воля", а след това само тези, които ще осигуряват ремонта на майчиното стадо, се поставят на диференцирано хранене. Отбитите прасета , които ще се угояват в същото стопанство, се поставят не повече от 10 броя в един бокс до края на угоителния период. Желателно е обаче да се разделят по пол и да се сортират по големина.