Полезна информация за свинете.Хранене и грижи за нерезите. От балансираното хранене и грижите, които се полагат за

нерезите, зависи тяхното дълготрайно използване, както и добрата им спермогенеза. Това означава, че количеството на дажбата и нейният състав трябва да поддържат разплодната кондиция на нереза без да се угоява или прекомерно да отслабва. При храненето на нерезите трябва да се съобрази възрастта, масата и натоварването им. Важно е да се знае, че количеството и качеството на приплодите зависят от възпроизводителните качества на нереза, което също показва, че грижите и храненето му са отговорна работа.

Желателно е нерезите да се хранят ограничено по норми, като се следи дневният прираст на младите нерези да не надвишава 400-500 г, а на възрастните 200 г. За млади се приемат нерезите на възраст до 18 месеца и маса 170-180 кг.

Концентратният състав на дневната дажба за младите нерези е 2,9-3 кг, а за възрастните с маса над 220 кг - 3-3,2 кг.

Нерезите могат да получават и зелени и сочни фуражи, но тяхното количество се преценява внимателно. Често при прекалено даване на обемисти сочни и зелени фуражи нерезите отпускат корем. Отпадъците от млечната промишленост са желателни - суроватка, мътеница и цвик могат да се дават почти на воля. В дните, когато нерезът се използва за покриване, към храната може да се добавят 2-3 пресни яйца заедно с черупките и до 200 г захар, която се разбърква със счупените яйца или се смесва със смеската. Нерезите са много чувствителни към промяната на компонентите в смеската. Ако се налага такава смяна, обезателно това става постепенно, като последователно се увеличава новата смеска.

Половата зрелост (спермогенезата) на нерезите настъпва на 5-6-месечна възраст при 70-80 кг жива маса, но използването им за заплождане трябва да стане, когато достигнат маса 110-120 кг. Това спомага за нормалното им развитие. Младите нерезчета могат да се отглеждат групово по 3-5 в бокс до момента, в който започнат да се възбуждат и да се заскачат взаимно. Тогава трябва да се отделят.

Разходката на всички нерези е задължителна. Чрез разходката се развиват и се заздравяват костната система и мускулатурата на младите нерези, а на възрастните разходката поддържа кондицията. Освен това чрез ежедневната разходка се подобрява спермогенезата както по качество, така и по количество.

Младите нерези се приучават да покриват, като им се предостави явно разгонена свиня, която е с техния ръст.

Нерезите до 12-месечна възраст могат да правят една скачка седмично, на 18-месечна възраст 2-3 скачки, а над 18-месечна възраст - 4-5. Когато има повече разгонени свине за покриване, може да се отстъпи от това правило и нерезите да се използват по-интензивно, като веднага след това им се дава една седмица почивка.

Възрастните и тежки нерези се пускат на възрастни майки. При младите нерези , които се пускат за първи път, и при възрастните, които не са заплождали повече от 30 дни, покритата свиня може да се повтори, тъй като спермата е много гъста, съставена от коагулирали сперматозоиди.

В надсеменника на нереза сперматозоидите, така да се каже, узряват" в количество за около 10-11 еякулата (скачки). Ако нерезът се остави с майката 2 дни, той може да я заскочи 10-12 пъти. Така той естествено ще произвежда малко по количество и качество сперма и следващите покрити от него свине да останат незаплодени.

Повечето нерези са подобрители", но има и влошители", които дават ниска заплодимост, слабо и незадоволително развитие на прасетата, неизравнени прасила и др. Такъв нерез се изключва от разплод. Това се прави след задълбочена преценка, защото може да се окаже, че причината не е в нереза, а в майките, в лошото им едностранчиво хранене, лошите хигиенни условия, обездвижването и др.