Доброто здровословно състояние и храносмилане при зайците до голяма степен се определят от правилно организираното поене. През различните възрасти и физиологични състояния потребността на зайците от вода се изменя в широки граници.

Потребността от вода при зайците не може да бъде задоволена само чрез включване в дажбите им на голямо количество зелени и сочни фуражи.Наистина тогава те консумират по – малко вода, но не бива да бъдат лишавани от нея, тъй като се намалява апетитът им, което е причина за незадоволителния прираст на живата маса.

Особено голяма е потребността им от вода, когато се хранят с целодажбени гранулирани фуражи, съдържащи не повече от 13 – 14 % вода. Най – добре е в зайцевъдната ферма да бъде организирано автоматично поене. Тогава зайците поемат толкова вода, колкото им е необходима за правилното протичане на всички жизнени процеси. Ако във фермата няма автоматични поилки, зайците се поят два пъти на ден – сутрин и вечер преди хранене, а през горещите дни – три пъти на ден, като поилките предварително се почистват.

При отглеждане на зайците в клетки на открито е целесъобразно през зимата да бъдат поени с подгрята вода ( 35 – 39 С ) не по – малко от два пъти на ден.