Полезна информация за зайците.Особености при храненето на зайците за вълна.


Вълната е основният вид продукция, която се получава от ангорската и пуховите зайци. Тя расте много интензивно и по отношение количеството вълна, получавано на 1 кг живо тегло, зайците нямат равни на себе си измежду животните, които човек използва за вълна. На 1 кг живо тегло от тях се получава по 80-180 гр. вълна, докато при мериносовите овце тя е 50-100 гр.

Нормите и дажбите за хранене на тези специализирани породи зайци за производство на вълна обаче с нищо не се отличават от нормите на другите породи зайци. Опитът и практиката показват, че за образуването на такава продукция, като вълната, дажбите трябва да имат повишено съдържание на белтъчини. При прибавяне на 20 гр. слънчогледов шрот към дажбата от овес и люцерново сено растежът на вълната се увеличава с 14% в сравнение с животните, неполучавали шрот. Морковите стимулират растежа й повече от кръмното зеле.

Препоръчва се за възрастните зайци, които се отглеждат само за производство на вълна и не се използват за разплод, да получават по 170-200 гр. кръмни единици и по 19-24 гр. смилаем протеин в дневната дажба. През зимния период дажбата на такива зайци може да се състои от 100 гр. концентриран фураж, като 10-20 гр. от тях бъдат зърнено-бобови и шрот, 80 гр. захарно цвекло или картофи, 200 гр. силаж и 50 гр. сено. През летния период те получават 80-100 гр. концентриран фураж и 500-600 гр. зелена трева. През всички сезони на годината се препоръчва в дажбата на зайците да се включат по 3 гр. костено брашно и 1,5 гр. готварска сол. За повишаване качеството на вълната един път в седмицата се включва по 1,5 мг. кобалтов хлорид. Изхранването му става, като кобалтовият хлорид се разтваря във вода, след което добре се размесва с концентрираните фуражи.