Полезна информация за зайците - начин на хващане и носене на заека. Важен момент при работата със зайците е начинът на хващането им.

Зайците никога не трябва да се хващат за ушите или за задните крака, дори и когато са малки. Това може да причини тежки наранявания, като кръвоизливи, изкълчване, прекъсване на нерв и др., зад ушите минават много нерви и когато заека се носи хванат само за ушите особено когато е голям  и тежък заека има  риск от  парализи.

Малките зайчета трябва да се хващат за кръстеца без да се причинява притискане на кожата или мускулите. Средно тежките зайци се хващат с едната ръка за ушите и кожата на шията, а с другата ръка се подпират тазовите кости. Зайците с голямо живо тегло се хващат с едната ръка за ушите и кожата на шията, а с другата ръка се обхващат, като се държат за крупата и се притискат леко до тялото.