Полезна информация за Вашите зайци.

При интензивното промишлено отглеждане на зайците липсва период на покой (неслучен период) , защото животните са или бременни, или кърмят

своите малки. При използването на т.нар. уплътнени озайчвания при зайкините се съчетава периодът на бременност с периода на лактация, тъй като животните се заплождат до десетия ден, след като родят.

В личните стопанства зайците се отглеждат екстензивно. Периодът на покой при тях може да продължава от няколко дни до няколко месеца.

Най-често той съвпада със зимните месеци, а през лятото - с най-топлите - юли и август.

През този период зайците трябва да се поддържат в развъдна кондиция, така че зайцевъдът да може винаги, когато пожелае, да ги използва разплод. Ако храненето им не е съобразено с това условие, много често те затлъстяват. В този случай зайкините или не се заплождат, или раждат нежизнеспособни приплоди, а мъжките разплодници отделят некачествена семенна течност.

В периода на покой дажбата на зайците трябва да съдържа значителни количества сено, сочни фуражи и по-малко концентрирани, като сеното отчасти може да се замени с листников фураж. Необходимо е те да бъдат чисти и да няма по тях плесени, към които животните са много чувствителни. През лятото в дажбата се включва трева от естествени н изкуствени ливади, от житни и бобови растения.

При съставяне на дажбата трябва да се прецени и нейния обем, така че зайците не само да получат необходимите хранителни вещества, а да усещат и заситеност. Фуражът се залага най-много два пъти в денонощието, като на животните винаги се предоставя чиста вода за пиене на воля.


Още за зайците: