Полезна информация за Вашите зайци.

Порода бял новозеландски заек е създадени през 1910 г. в САЩ щата Калифорния. От бялата новозеландска порода зайци са

известни три разновидности: бяла, черна и червена. Най-широко разпространение има бялата разновидност. Бeлият новозеландски заек имат добре изразени форми: закръглено и средно дълго тяло, добре развита задна част, широки лопатки, добре замускулена, къса и силна шия и широк месест гръб. Мускулатурата равномерно покрива цялото тяло.

Дължината на тялото на възрастните мъжки зайци е 47 см, а на женските - 49,5 см. Цветът на космената покривка по цялото тяло е бял, което повишава нейната ценност. Появяването на тъмни петна говори за нечистопородност. Гъстотата на космената покривка по цялото тяло е добра. Срешат се животни с недостатъчно добре окосмени лапки, което се счита за недостатък, особено тогава, когато животните се отглеждат в клетки с мрежест под. Ето защо при усъвършенстване на бялата новозеландска порода на показателя добра окосменост на лапките се обръща голямо внимание.

Очите и ноктите на краката са розови. Зайците от  породта бял новозеландски заек имат голяма плодовитост. При едно озайчване обикновено се раждат 8-10 зайчета. Зайкините имат добра млечност, поради което спокойно отглеждат 8 зайчета.

Зайчетата на 20-дневна възраст достигат 425-500 г живо тегло, на 56-дневна възраст - 1,7-2,1 кг, а на 3-месечпа възраст - 2,7-3,7 кг. На 3-месечна възраст от 3 кг концентриран фураж се получава 1 кг прираст, като в него се включва и изразходваният фураж за зайкинята-майка от момента на нейното заплождане до отбиването на зайчетата.

Зайци от бялата новозеландска порода у нас са внесени за пръв път през 1970 г. Тя представлява определен интерес за развитие па промишленото зайцевъдство. Аклиматизацията й протича добре. Плодовитостта се запазва висока. Тя е средно 9,5 зайчета с колебание от 7 до 12 при едно озайчване. Средната дневна млечност е 231,5 г с колебания при отделните зайкини от 179 до 306 г. Зайчетата растат много интензивно в млада възраст и на 60-ия ден са увеличили живото тегло: мъжките зайци - 2,37, а женските - 22 пъти в сравнение с живото тегло при раждането им.

Бял новозеландски заек се използват за производство на младо заешко месо (бройлери) в САЩ, Англия, Италия, Франция, Унгария и други страни. Много добри резултати са получени от кръстосването на бял новозеландски женски с калифорнийски мъжки зайци, като женските кръстоски отново са покрити от новозеландски бели. Получените животни са наречени бял бисер. Те и родителските двойки в условия на закрито отглеждане дават по 4-4,5 озайчвания за годината. При отбиване на зайчетата на 42-дневна възраст от тях се получават по 30-32 зайчета. Обикновено на 3-месечна възраст зайчетата достигат 2,5 кг живо тегло. За 1 кг прираст се изразходва по 3-3,2 кг гранулиран комбиниран фураж. Процентът на кланичното тегло (без главата, лапите, кожата и червата) е 53.

С голямата си плодовитост и скорозрелост, леката приспособимост към различните климатични условия и доброто оползотворяване на фуражите бялата новозеландска порода зайци е една много перспективна порода.


Още за зайците: