Полезна информация за зайците.КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ НАЧИНАЕЩИТЕ ЗАЙЦЕВЪДИ.

 

Доказано е, че заешкото месо показва определени различия от месото на другите селскостопанскиживотни. То е нежно, бледорозово с дребнозърнеста мека консистенция и поради това се причислява към т. нар. бели меса. От другите видове меса заешкото се отличава с ПО-ВИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОЦЕННИ БЕЛТЪЧИНИ
и по-ниско ниво на непълноценни съединително тъканни белтъци. Заешкото месо съдържа средно 74,2% вода, 23% белтъчини, 1,1% мазнини, 0,5% въглехидрати, общият му минерален състав е 0,5%, а калоричността му възлиза на 107 кал.  Високото протеиново съдържание и лесната му усвоимост от човешкия организъм (до 90%), правят заешкото месо особено полезно за деца и възрастни. ДИЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА
се обуславят до голяма степен от ниското съдържание на холестерин и високото ниво на лецитин. В сравнение с кокошето и телешкото заешкото месо съдържа 2,7 и съответно 2,4 пъти по-малко холестерин. Това още повече усилва диетичните му качества и го прави подходящо за употреба от хора, страдащи от сърдечно-съдови и стомашно-чревни заболявания. Всички тези качества, съчетани с чудесния вкус, правят заешкото месо все по-предпочитано от взискателните потребители, както у нас, така и по света. ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ТЪРДЕНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Реализацията на заешко месо се обуславя от факта, че все повече заболявания при животните засягат и хората. Не трябва да се пренебрегва фактът, че зайците за разлика например от едрите преживни и птиците не боледуват от луда крава и птичи грип, заболявания, засягащи и човека. От друга страна високите диетични качества и отлични вкусови характеристики насочват вниманието на все повече потребители от индустриално развитите държави към този вид месо. По данни на автори, следящи световните тенденции в добива на заешко месо, в света ежегодно се произвеждат около 1,5 милиона тона от този вид месо. Основен производител и консуматор на заешко месо са европейските страни, в които се произвеждат около 75% от световните количества. ЛИДЕРИ В ПРОИЗВОДСТОТО НА ЗАЕШКО МЕСО СА ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ
и страните от бившия Съветски съюз. В нашата страна в близкото минало средногодишно са се произвеждали от 1000 до 4900 тона заешко месо, което е доста под количествата, осигурявани от водещите световни производители (над 100 хил. тона годишно). ПРЕДИМСТВА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ
Атрактивни и провокиращи интереса са и биологичните особености на домашния заек:  къса бременност - 28-30 дни, голяма плодовитост (до 8 озайчвания в годишно),  добро оползотворяване на фуражите (3 кг за 1 кг прираст) и бърз растеж (за 3 месеца до 3 кг). В същото време заради по-ниското съдържание на суров протеин (15-16%) фуражът зазайци обикновено е с по-ниска цена, което предполага и ПО-НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА
Друг интересен факт е, че в сравнение с останалите видове зайците могат да усвоят до 20% от приетия растителен протеин, свинете 16-18%, а говедата едва 8-12%. КАКВА Е СИТУАЦИЯТА У НАС
През последните години зайцевъдният сектор в нашата страна трайно не може да осигури необходимите количества заешко месо както за вътрешния, така и за международния пазар. В същото време интересът на западнаевропейските страни с високо потребление на заешко месо към внос от трети страни ежегодно нараства. Поради позитивните тенденции към търсенето на заешко месо и перспективите за реализация в чужбина както опитни, така и начинаещи зайцевъди в страната планират разширение на своето производство. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ЗАЙЦЕВЪДИТЕ
Те трябва да имат предвид, че приоритет за износ се отдава на породите Бял новозеландски и Калифорнийски, както и на кръстоските между тях , които са по-предпочитани на западноевропейския пазар. Тези породи се отличават с висока скорозрелост и интензивен растеж. Цветът на космената покривка при белия новозеландски заек е чисто бял, очите са безцветни, но изглеждат червени, поради прозирането на кръвоносните съдове. Калифорнийскитезайци също са бели, но ушите, муцунката, лапите и горната част на опашката са черно или тъмнокафяво оцветени. Женскитеживотни от тези породи обикновено се използват за разплод още от 4-месечна възраст, а мъжките след 5-ия месец. И двете породи са издръжливи на интензивно използване и уплътнени последователни озайчвания. Угоителният период обикновено завършва до 3-месечна възраст, което гарантира бърза възвращаемост на разходите за фураж и труд. ПРОБЛЕМИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА
Произведеното заешко месо често се възпрепятства от специфичните изисквания на контрагентите за осигуряване на сравнително големи партиди кланично обработено заешко месо. Следва да се посочи, че в момента в страната функционират само две кланици с разрешения за клане назайци и добив на заешко месо - "Евровърхът" ЕООД в гр. Ст. Загора и кланицата в с. Гулянци. Поради липсата на ритмично подаване на голямо количествозайци за клане, които да уплътнят производствения процес, тези кланични предприятия обикновено не работят с пълен капацитет. Нуждата от ПЛАНИРАНО СФОРМИРАНЕ НА ЕДНОПОРОДНИ ПАРТИДИ
с еднакви кланични характеристики заешко месо от необходимия за целта по-голям бройзайци за клане налага осъществяването на дългосрочно взаимно изгодно сътрудничество между малкото фирми в страната, които сформират партидизайци за клане и частнитефермери-зайцевъди. ИЗКУПУВАНЕТО НА ЖИВИ ЗАЙЦИ
за добив на месо обикновено става по предварителна уговорка за сроковете и условията за плащане от страна на фирмите. Изискването към зайцевъдите е животните да бъдат добре угоени, здрави и в максимално млада възраст. Желателно е живото им тегло да бъде съобразено с породата: за Бял новозеландски и Калифорнийски - 2,5-3,5 кг, за Белгийския и Белия великан - 4,5-6 кг, а за местните породи - 3,0-4,5 кг.
текст на сн. 1-1 В света ежегодно се произвеждат около 1,5 млн. т заешко месо. Основен производител и консуматор са европейските страни, в които се произвеждат около 75% от глобалното производство. Лидери в производството на заешко в ЕС са Франция, Италия и Испания.( цитат )Още за животните:
Източник:dancho70.blogspot.com