Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Съвременно отглеждане на зайци - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.

Отглеждане на зайци.

В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ

При този начин на отглеждане зайците през цялата година се намират в зайчарника.

Ражданията на зайкините се планират през цялата година независимо от сезона. За да се използват ефективно помещенията, клетките се нареждат на 1, на 2 или 3 етажа. Те най-често са с размери, както посочените за отглеждане на зайците под навес. Едноетажното разположение се препоръчва за зайкините с оглед по-леко да се обслужват, когато са с приплодите. Дву- и триетажното разположение на клетките е подходящо за подрастващите зайци.

Температурата в закрития тип зайчарник

трябва да се поддържа от 8до 25°С. При отклонения от тези температури при по-ниски от 8°C разходът на фураж за единица прираст рязко се увеличава, а при температури над 25°С прирастът рязко намалява. За оптимална температура за зайците се смята температурният интервал от 14-18° С.

Влажността на въздуха

трябва да бъде 70-75% - както ниската, така и високата влажност се отразява неблагоприятно на зайците.

Вентилацията

(естествена или изкуствена) трябва така да бъде изчислена, че да осигурява 6-кратна обмяна на въздуха през зимата и 14-кратна през лятото, или 7-8 куб. м въздух на 1 кг живо тегло през лятото и 1,5-2 куб. м въздух през зимата за 1 кг живо тегло. Скоростта на движение на въздуха на равнището на клетките не трябва да превишава 0,3 м/сек. При по-висока скорост на въздуха зайците масово страдат от простудни заболявания. При правилна вентилация на помещението съдържанието на вредни газове трябва да не бъде по-висока: за амоняка - 0,01 мг/лвъздух, на въглеродния двуокис - 0,2%, а на сероводорода – 0,001 мг/л.

Желателно е вентилацията да бъде под налягане, т.е. изсмукваща. Всмукващите ръкави на въздуховодите да бъдат на 30-35 см от равнището на пода.

Продължителността на светлинния ден в закритите помещения

също е от съществено значение. Тя се изменя в зависимост от възрастта и физиологичното състояние на животните. По време на случната кампания се препоръчва продължителността на светлинния ден да бъде 16-17 часа, а силата на осветлението- 100 лукса; по време на бременността и лактацията - 14-15 часа и 50-60 лукса, а при зайците за угояване - до 8 часа и 25 лукса.

Почистването на тора

в закритите помещения може да се извършва по различен начин: чрeз скреперни, делтаскреперни устройства, водно и т.н.

КОМБИНИРАН ТИП НА ОТГЛЕЖДАНЕ

При него през по-голяма част от годината - от пролетта до късна есен, зайците са в клетки на открито, а през студените зимни месеци се внасят в закрити помещения. За целта клетките трябва да бъдат подвижни или пък трябва да има отделни клетки за зимата. Този тип отглеждане на зайци дава възможност да се планират ражданията и отглеждането на зайчета през зимните месеци.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates