Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от нормалното си поведение, които правят впечатление. Болестите при зайците протичат остро (бързо) и бавно (хронично). Основен принцип при съмнение за заболяване между зайците е своевременното (незабавното) изолиране на болните животни, за да нямат контакт с останалите. Не трябва да се забравя, че повечето от болестите по зайците протичат бързо, защото защитните сили на животните бързо се изчерпват. Заедно с това трябва да се определи в най-кратък срок заболяването и да се приложат необходимите мерки за ограничаването и ликвидирането му.

Какви са признаците на бързо протичащите заболявания при зайците?

При острите (бързо протичащите) заболявания при зайците основните признаци са следните: * намаляване на естествената подвижност на зайците; * намаляване или липса на апетит; * настръхване на косъма с клюмване на ушите; * умърлушеност на зайците; * ниско държане на главата; * учестяване на дишането (отбиване на корема); * влажен нос, придружено с търкането му с лапите, често кихане; * помътняване на очите; * скърцане със зъби (наличие на болки); * размекване на изпражненията.

Какви са признаците на бавно протичащите заболявания при зайците?

При бавно протичащите (хроничните) заболявания при зайците признаците не са ясно отчетливи. Наблюдават се изоставане от растежа, капризен апетит, смяна на диария с нормални изпражнения, вялост в движенията и твърде често внезапна смърт.