Полезна информация за зайците.Кочовати зайци.


Към групата на кочоватите зайци се отнасят френските, английските и немските кочовати зайци. Произходът им не е напълно изяснен. В повечето от страните са създадени като любителски декоративни животни.

Кочоватите зайци имат голямо, широко и закръглено тяло. Главата им е груба, с широко чело, изпъкнала профилна линия, силно развита долна челюст и прилича много на главата на коч, откъдето са получили и наименованието си. Женските животни имат кожна гънка (гердан). Цветът на космената покривка е различен. Срещат се кочовати зайци със сив, тъмносив, стоманено сив, черен, жълт и друг цвят на космената покривка. По-рядко се срещат бели кочовати зайци. Животните с тъмна окраска на косъма имат тъмен цвят на очите , а белите зайци имат червени очи.

Най-характерното за тези зайци са големите и клепнали уши. Дължината на ушите е средно от 38 до 44 см, като в отделни случаи може да достигне до 71 см.

Дължината на тялото е от 38 до 45 см, а живото тегло - 5,5-6,5 кг, като отделни индивиди достигат 9-12 кг. Месото на кочоватите зайци се отличава с високи вкусови качества. Плодовитостта на зайкините е 6-8 зайчета. Бозайният период е 60-70 дни.

Дълго време при създаването на породата селекцията се е водила по показателя дължина на ушите. Любителите зайцевъди забелязали, че съществува пряка зависимост между дължината на ушите и температурата на околната среда. Най-дълги израствали ушите според английските зайцевъди при температура 20-24°С. Кочоватите зайци са разпространени в Англия, Франция, Германия и други страни.

У нас кочовати зайци са внасяни и развъждани от любители зайцевъди. По-късно те са били кръстосвани с всички развъждани у нас породи, но най-големи размери това кръстосване е взело с белгийския великан, в който и досега се чувства влиянието на кочоватия заек. У нас кочовати зайци не се отглеждат в чисто състояние. Тази порода зайци представлява интерес поради високите вкусови качества на месото и едрото тяло. В много страни с успех кочовати зайци се използват при създаването и подобряването на съществуващите вече породи.