Полезна информация за зайците.Влияе ли храненето върху плодовитостта на зайците?.


Недостатъчното хранене на зайците предизвиква намаляване на обмяната на веществата и нарушаване на жизнените функции. При неправилно хранене в яйчниците на зайкините не се образуват достатъчно яйцеклетки, което довежда до намален брой приплоди. Образуваните яйцеклетки са с намалена жизненост и вероятността една част от тях да не се оплодят е много голяма. Това е втората причина за получаването на малко приплоди. По-ниската жизненост на яйцеклетките също е причина една част от оплодените яйцеклетки да не се закрепят за лигавицата на матката и да загинат. Други зародиши отпадат през утробния период. Това се наблюдава, ако храненето на зайкините е влошено само през периода на образуването на яйцеклетките. Дори и родените зайчета поради намалената си жизненост ще дават продукция при разход на много повече фураж.

Оскъдното хранене на зайкините през бременността довежда не само до неправилно развитие на зародишите, но и на приплодите след раждането. Недостатъчното хранене на мъжките разплодници довежда до намаляване количеството на произвежданата сперма и понижаване на качеството й.

Прехранването също влияе неблагоприятно върху плодовитостта на зайците. Затлъстелите зайкини произвеждат малко по количество и с намалено качество полови продукти, което е залог за по-нататъшно неблагополучие. Половият нагон също така отслабва и се нарушава ритъмът на възпроизводство.

Развитието на зародишите през първата половина на бременността на зайкинята протича с по-малка интензивност и ако зайкините не кърмят , количеството на фуража, който им се дава, трябва да бъде по-малко. Особено интензивно е развитието на зародишите през втората половина на бременността и недостатъчното хранене през този период има решаващо значение за раждането на повече и по-жизнени приплоди. Хранените по-оскъдно зайкини през втория период на бременността обикновено изчерпват запасите си от хранителни вещества и след раждането имат по-ниска млечна продуктивност.

Въпросът за правилното хранене през бременността е въпрос за броя на получаваните приплоди от зайкиня за една година.

Ако от една зайкиня се отгледат за една година 10 зайчета и разходите, които се правят за нея, се приемат за 100 единици, при 20 зайчета те ще се намалят на 54 единици, при 30 зайчета - на 39 единици, а при 40 зайчета - на 31 единици. Тази зависимост показва, че е редно да се държат по-малко майки, но да се използват по-интензивно, като раждат през цялата година. При съвременните условия 25 отгледани зайчета от зайкиня за година може да се смятат за минимален брой за едно ефективно зайцевъдство. Чрез правилното хранене на зайкините може да се използват биологичните възможности на плодовитостта на заиците, които са далече по-високи.