Полезна информация за зайците.Какво трябва да знаем, ако искаме да отглеждаме зайци.


Отглеждането на зайци изисква основни познания за особеностите на тези животни, защото трябва да се полагат грижи, конто да ги предпазват от заболявания или да ограничават и ликвидират бързо появилите се.

1. Храносмилателната система на зайците е значително уязвима, защото стомахът им е малък, а червата са значително големи. Поради това заекът се храни много пъти в денонощието и както липсата на храна, така и поемането на некачествена храна предизвикват заболяване на стомаха и червата.

2. Повечето заразни болести по зайците се причиняват от условно заразителни микроорганизми, които се намират в тялото на всеки заек. Заболяването се проявява в резултат на намаляване устойчивостта на организма при влошаване на условията на отглеждане на зайците. Това налага да се създават условия за правилно отглеждане и хранене.

3. Много важен момент са условията на отглеждане на зайците: висока хигиена в помещенията, липса на пренаселеност, ниска влажност, правилно проветряване, липса на вредни газове, течения и резки температурни колебания, правилно и пълноценно хранене.

4. Зайците не трябва да се отглеждат заедно с други домашни животни - кучета, котки, дребни преживни и домашни птици, защото те може да са източник на опасни за живота на зайците заразни или паразитни болести.

5. Помещенията трябва да са здрави, построени на сухо място , добре проветриви и да дават възможност за бързо почистване и дезинфекция.

6. Зайчарникът трябва да е защитен от постоянно духащите ветрове. Огряването му от слънцето да е продължително, но да се избягва прегряването. Поради това наличието на подходяща трайна растителност в близост до помещението е целесъобразно. Важна е и отдалечеността на зайчарника от заводи, замърсяващи околната среда - топлоцентрали, торища и сметища.

7. В помещението трябва да се осигурява постоянен въздухообмен, който да е различен в зависимост от сезона, да липсва течение и да се затопля през студените сезони. Дворът трябва да е ограден, а зайчарникът да е разположен на най-отдалеченото място, за да се избягва контакт с хора, превозни средства и животни.