Полезна информация за зайците.Определяне пола на зайците.


При отбиването на зайците наред с маркирането трябва да се определи и техният пол, а също да се измери и теглото на всяко зайче.

Различията във външните белези на половата система при мъжките и женските малки зайчета в тази възраст са много малки и това прави трудно точното определяне на пола на зайците. Изисква се добре да се познава анатомията на зайците и зайцевъдът да има богат опит в тази насока. Зайцевъдите, които нямат опит, често грешат. А това не е желателно за практиката, защото половата зрелост на зайците настъпва рано и може да се получат преждевременни заплождания.

Как да определим пола на зайците?

Полът на зайците се определя по следния начин:

За да се определи полът, зайците се хващат с една ръка за ушите и кожата, след което се обръщат с корема нагоре, така че задната част на тялото да опре на масата. С палеца и показалеца на другата ръка се притиска до половия орган, така че той да може да изпъкне. При мъжкото зайче половият орган представлява кръгла издатина, поставена в кръгла гънка, а при женското зайче е удължен отвор, насочен към ануса. Разделените по пол зайчета се отглеждат в отделни клетки и по различен начин в зависимост от това , за какво ще се използват (за разплод или за угояване).