Полезна информация за зайците.Избор на място за зайцеферма.


Един от основните фактори, обуславящ доброто здравословно състояние на зайците, е правилният избор на място за зайцеферма. Мястото на което ще бъде разположената зайцефермата, трябва да задоволява чрез изложението си една жизнена необходимост на зайците и особено на младите зайци - необходимостта от повече пряка слънчева светлина. Най-подходящо за зайчарник е южното или югоизточното изложение. При него през по-голямата част от деня зайцефермата се огрява от слънцето. Източното изложение осигурява слънце само през сутрешните часове. По-неподходящо е западното изложение, при което, особено през летните месеци, когато слънцето е най-силно, животните се прегряват, лошо се хранят, слабеят и продуктивността им намалява.

Мястото за зайчарник трябва да бъде сухо, отцедливо и равно или с наклон до 3%. Мястото в никакъв случай не бива да е в близост със заблатени места и торища.

Почвата трябва да бъде с добра водопропускливост, а нивото на подпочвените води да е най-малко 1,2-2 м под повърхността. Зайците са особено чувствителни към влагата. Много лошо се отразява върху здравословното състояние на всички възрасти и категории зайци почвата със слаба водопропускливост и високо ниво на подпочвени води, особено когато зайците се отглеждат свободно в заградени места и на площадки.

Една особеност в нервната система на зайците - голямата им плашливост - изисква за правилното им отглеждане зайцефермата да бъде построена на най-тихото място. Зайцефермата трябва да бъде разположена далеч от централни пътища, железопътни линии и промишлени сгради.

При зайците, както и при птиците, болестта кокцидиоза може да нанесе големи поражения на стадото. Това налага при избор на място за зайцеферма да се избягва съседството с птицевъдни ферми.

За да се спазят елементарните зоохигиенни изисквания, зайцефермата трябва да бъде отдалечена от другите животновъдни ферми най-малко на 200-300 м, а от обществените и жилищните сгради - на 100 м.

Зайцевъдната ферма трябва да бъде оградена с мрежа или ограда с височина 1,5 м и озеленена. При отглеждане на зайците на открито клетките се разполагат в зависимост от посоката на преобладаващите ветрове, но така, че към вятъра да бъде задната част на клетката. Дървесните насаждения предпазват зайците при лошо време от ветрове и бури, а през топлите дни - от прегряване и слънчев удар.

Площта на зайцефермата в зависимост от броя на животните и приетата система на отглеждане е различна.в клетки

В личните стопанства, където се отглеждат по няколко зайкини, клетките за зайци трябва да бъдат поставени на сухо, чисто, запазено от ветровете и настрани от отточни канали място.