Полезна информация за зайците.Преценка на външния вид на заека чрез измерване.


Основната цел на измерванията на зайците и преценката на външността им по тях е да се направи преценката по-точна и да не се допусне субективизъм. Чрез измерванията на зайците може да се контролират правилният растеж и развитие на младитеживотни , да се прецени телосложението на отделното животно или на групаживотни и да се сравнят помежду си.

По-важните измервания при зайците

Дължина на тялото - разстоянието от върха на муцуната до корена на опашката. Измерва се с лента по два начина:

Чрез измерване на гръбната линия. Лентата, с която се взема показателят, се извива по профила на главата, шията и гърба. Този начин се използва на изложбите, тъй като при него дължината може да бъде взета в момента, когато животното е поставено на везните. Така измерената дължина на тялото на заека винаги е по-голяма с 5-6 см от получената по другия начин. Чрез измерване на дължината от върха на муцуната до корена на опашката. За тази цел заекът се поставя на хоризонтална плоскост. Гърбът се изправя, като леко се притиска в областта на крупата и холката. Притискането става до положение, когато коремната част на заека равномерно се докосва до повърхността на хоризонталната плоскост, върху която е поставено животното. Измерването се прави отстрани с лента или линия. Този начин се използва в селекцията.

Дължината на трупа е разстоянието между най-изпъкналата част на лопатъчно-раменната става и най-изпъкналия външен ръб на седалищната кост. Заекът се поставя, както при вземане дължината на тялото. Измерва се с лента.

Обхватът на гърдите се измерва с лента зад лопатките. По време на измерването заекът трябва да бъде спокоен и да стои свободно. При насилствено разтягане обхватът на гърдите намалява с 2-3 см. При зайците за вълна обхватът на гърдите трябва да се взема след получаването на пуха.

Ширината на поясницата се измерва с пергел. Това е разстоянието между крайните най-изпъкнали ръбове на страничните израстъци на четвъртия посен прешлен. Заекът се поставя с главата към този, който прави измерването.

Ширина на задхълбочните възвишения - разстоянието между най-изпъкналите точки на задхълбочните възвишения.