Полезна информация за зайците.Брой на озайчванията за една година.


Този въпрос има голямо значение за практиката. Зайците имат къса бременност и заплождането при тях може да се извърши почти по всяко време на годината. Това създава възможност за получаването на 5-6 и повече зайчила от една зайкиня-майка годишно. Биологичните възможности в тази насока на зайците са много големи. В литературата има съобщения, че са получени 10-11 зайчила годишно.

При определяне броя на озайчванията трябва да се имат предвид на първо място начинът на отглеждане на зайците и нивото на хранене. Смята се, че не е рентабилно получаването на по-малко от 5-6 зайчила (35-40 зайчета) годишно при промишлени условия на отглеждане на зайци. Получаването на повече зайчила е нож с две остриета. Когато няма подходящи условия и храненето не е пълноценно и достатъчно, може да се получат много лоши резултати, ако се практикуват уплътнени озайчвания. При тях (заплождането става два-три дни след озайчването) използването на зайкините е много интензивно, организмът им силно се изтощава и е необходимо високо ниво на хранене, за да може те бързо да се възстановят и отгледат нормално зайчилата си. Когато зайците се отглеждат в клетки на открито или под навес, е рисковано да се получават зайчила през зимния период и горещите летни месеци. В тези случаи е нормално да се прибягва към получаването на 4 зайчила годишно, което при тези условия гарантира нормално отглеждане на малките зайчета.