Полезна информация за зайците.Хранене на зайците с комбинирани фуражи.


Комбинираните фуражи намират все по-голямо приложение и при храненето на зайците. Комбинираните фуражи за зайци са основният вид фураж, който се използва в промишленото зайцевъдство. На основата на тяхното използване зайцевъдството е рентабилен отрасъл.

Комбинираните фуражи зазайци са смески, които съдържат много компоненти и се приготвят по специално разработени, научно обосновани рецепти. Те са съставени съобразно с нуждите на зайците от хранителни и други вещества на основата на нормите, необходими за правилното хранене на зайците. Чрез тях се постига най-висока продуктивност при най-малък разход на фураж.

Комбинираните фуражи имат следните предимства:

Доставят на зайците всичките необходими за правилното им хранене хранителни вещества и добавки. В тях се осъществява най-правилно съчетание на отделните фуражи и по този начин те се използват най-пълноценно, като се избягват техните недостатъци. Позволяват да се въведе механизация при храненето, да се облекчи трудът на зайцевъдите и да се повиши производителността му.

В резултат на повишената продуктивност, по-доброто използване на фуражите и по-голямата производителност на труда изхранването им спомага за намаляване себестойността на продукцията.

Комбинираните фуражи зазайци са два вида: пълноценни, които задоволяват напълно нуждите на животните, и частично пълноценни, които поправят или допълват основното хранене. За зайцевъдството значение имат пълноценните комбинирани фуражи, които биват под формата на гранули. Гранулираните пълнодажбени фуражи са най-подходящи за хранене на зайците.

Здравината на гранулите е много важно качество. Когато гранулите са нетрайни и бързо се разпрашват често се появяват заболявания на дихателните пътища. Ето защо на дъното на хранилките винаги трябва да има малки отвори, през които да изпада получилият се прах. Гранулираните фуражи се получават, като смеската се пресова под високо налягане.