Полезна информация за зайците.Режим на хранене при зайците.


Установяването на подходящ режим на хранене при зайците има важно значение за по-доброто усвояване на фуражите и икономичното им изразходване. Режимът на хранене трябва да помага не само зайците да изяждат цялото количество фураж, но и максимално да го оползотворяват. А това може да се осъществи, като режимът на хранене се съобрази с анатомо-физиологичните и биологичните особености на домашния заек. За разлика от дивите им прародители, които ядат само вечер, домашните зайци ядат често - както вечер, така и през деня. Това изисква дневната дажба да им се даде на няколко пъти, за да могат да я изядат с апетит, без да разпиляват фуража. Многократното даване на дажбата обаче затруднява работата на гледача, особено когато се грижи за голям брой зайци. Практиката е установила като най-подходящо трикратното даване на фураж през зимата и четирикратното през лятото.

Друга важна особеност в режима е храненето при зайците да се извършва в едно и също време на деня. По този начин зайците изработват рефлекси, полезни за храненето, които подпомагат по-пълното оползотворяване на фуража. Малко преди да се даде фуражът, в резултат на изработените рефлекси зайците стават неспокойни, стоят пред вратичката на клетката и дращят мрежата. Храносмилателната им система започва да отделя в по-голямо количество сокове и даденият им фураж зайците бързо изяждат и по-пълноценно оползотворяват.

Ако през зимния период има на разположение лошокачествено сено или листник, най-добре е те да се дават сутрин на зайците, когато са гладни и ги ядат много по-добре. Същото правило трябва да се спазва и през лятото, когато се дават по-груби зелени фуражи.

Преминаването от зимно към лятно хранене на зайците винаги трябва да става постепенно. Основният фураж, който се дава през лятото, е зеленият. Преминаването изведнъж към зелено хранене води до храносмилателни разстройства (подуване и диарии). За да се избягнат тези нежелани последствия, необходимо е в един срок от 10 дни да се осъществи преходът към новия начин на хранене при зайците. Най-напред се дават зелени клонки, след това - тревна смеска и накрая - люцерна и детелина. Зелените фуражи се дават отначало в минимални количества - 50-100 г на възрастните и 30-40 г на младите, и то само на обяд, след като заекът е ял друг фураж. Увеличаването на количеството на зелените фуражи трябва да става постепенно, като се следи състоянието на зайците. При най-малкия признак на храносмилателни разстройства зеленият фураж трябва да се изключи от дажбата. През този период се увеличават минералните вещества и се поставят смлени въглища, а в дажбата на малките зайчета се изключват триците. Макар и да съществува по-малка опасност за получаване на разстройства при преминаването от лятно към зимно хранене, необходимо е също то да се извърши постепенно, за да могат зайците, да свикнат и храносмилателната им система да се пригоди към новия тип на хранене.