Полезна информация за зайците.Травматични увреждания на зайците. Към травматичните увреждания на зайците се отнасят всички локални и общи повреди, предизвикани от външни

нараняващи причини. Според причините и техния произход травмите биват:

  • механични - стърчащи гвоздеи и други режещи предмети в помещенията и клетките за зайци, при големи разстояния между материалите на пода на клетките краката на зайците попадат в тях и се получават счупвания, изкълчвания на ставите и др., при пренаселване в помещенията зайците се бият и получават рани, повреди на гръбначния стълб и др.;
  • физични травми - студ, топлина , електричество и др.;
  • химични - киселини, основи, соли на тежки метали и др.

Признаци

При травмите на зайците най-често се установяват рани, подкожни кръвоизливи, разместване на прешлените на гръбначния стълб, прекъсване на нервните окончания и в резултат на това се появяват парези и парализи.

Лекуване на травмите

Леките рани и травми оздравяват без лекуване. По-тежките травми изискват хирургична намеса от ветеринарномедицински специалист. При рани и травми, проникнали в различни кухини - гръдна, коремна и др., и при повреди на гръбначния мозък лекуването е безуспешно и зайците се заколват.

Профилактика на зайците

Зайците не трябва да бъдат нагъсто в помещението. Злонравните трябва да се отделят в отделни клетки за зайци. Отстраняват се всички остри предмети в клетките и помещенията. Разстоянията между летвите на пода да не са по-големи от 20 мм.