Полезна информация за зайците.

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците?

Увеличените изисквания към продуктивността на зайците често оставят на заден

план грижите за правилното развитие и за нормалното им размножаване. При зайците се срещат незаплождане, хипокалцемия, преждевременно раждане, лъжлива бременност, смущения в процеса на раждането и мастити.

Незаплождане на зайците

Незаплождането на зайците се характеризира с липса на бременност въпреки многократното съешаване, липса на разгоненост, недопускане на мъжкия заек или признаци на постоянна разгоненост с възпалителни процеси по половите органи. Причините може да са от заразен характер (заешки сифилис, възпаление на яйцепроводите, последица от заразна хрема), от хормонален характер, от непълноценно хранене или от психично-растежни фактори, свързани с промишленото отглеждане. При заразните болести по зайците се използват за лекуване антибиотици или други средства; при хормоналните смущения се регулират условията на хранене не и се използват хормонални препарати от хипофизата или от надбъбречните жлези; при непълноценното хранене дажбата се балансира чрез добавката на витамин А, В и Е. Понякога при затлъстяване на черния дроб също се намалява заплодяемостта. Масовото отглеждане на зайци изисква постоянно наблюдение върху размножителния процес. Използват се и средства за синхронизиране на заплождането, даване на микроелементи и др.

Хипокалцемия

Болестта хипокалцемия засяга високомлечните зайкини. Причините са най-често намаляване на калция в кръвта и липсата на витамин D във фуража. Признаците се появяват внезапно към първата - третата седмица след раждането при кърмещи зайкини. Животните не се хранят и са силно умърлушени. Кожата, особено по ушите, носа и устните, е хладна на пипане и синкаво оцветена. Рядко се наблюдават тетанични спазми, но по-често се срещат възпаления на стомаха и червата (не и подуване на стомаха). Ако не се вземат мерки, животните умират. Лекуването се извършва с калциев глюконат (венозно по 1-2 мл), като при наличие на хипокалцемия се получава много бърз ефект. Не се препоръчва през време на бременността да се дават големи количества минерални добавки.

Преждевременно раждане

За преждевременно раждане се смята тогава, когато се раждат умрели или живи приплоди, но със слаба жизненост и умират бързо. Причините са твърде различни - заразни болести (повечето от тях), грешки в храненето на майката, травми към края на бременността и др. Необходимо е веднага да се открият причините и да се вземат мерки за тяхното отстраняване.

Лъжлива бременност

Лъжливата бременност е твърде често заболяване при зайците и се дължи на хормонални смущения, взаимно заскачане между зайкини, при което се образуват т. нар. жълти тела в яйчниците и не се отделят яйцеклетки (не се заплождат). Установено е, че това явление се наблюдава за интервал от 16 до 19 дни и се препоръчва такива зайкини да се съешават отново след 20 дни.

Смущения в раждането

Тези аномалии често се подценяват. Срещат се при зайците от по-дребните породи, а така също и при раждане на едри приплоди. Смущения в раждането се срещат и при зайкини с тесен таз, раждане на умрели приплоди и при слаби контракции на матката. Профилактично се вземат под внимание всички изброени причини и такива животни се изключват от разплод.

Мастити при зайците

Маститите се срещат при млади зайкини. Наблюдават се зачервяване на палилите и на млечния комплекс и отоци. Секретът е пресечен, гноен и с фоликули. Зайкинята не допуска малките да бозаят, което води до бързото им отслабване и висока смъртност. С лечебна цел се препоръчват масажи, антибиотици или антисептични мази. Малките зайчета се прехвърлят на други майки.