Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През изминалия месец януари пазарът на брашно тип 500 в страната е сравнително спокоен

Актуални агро новини.През изминалия месец януари пазарът на брашно тип 500 в страната е сравнително спокоен.

През периода на наблюдение (25 януари – 1 февруари 2017 г.) средните цени на едро и на

дребно на брашно тип „500” за страната остават на нивата от предходната седмица.

По тържищата в страната цените на продукта са в диапазона от 0,62 лв./кг (Враца) до 1,03 лв./кг (София). В четири от областните центрове се отчита повишение на стойностите в рамките на 1,6% – 9,0% (Плевен) на седмична база, докато в други пет брашното поевтинява с между 1,0% и 5,0% (Русе). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,79 лв./кг.

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,05 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО).

Предлагането на продукта в големите супермаркети е в ценовите граници от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Смолян) до 1,05 лв./кг (Перник и Шумен). Изменение на цените на седмична база се регистрира единствено в област София, като брашното поскъпва с 2,0%.

В по-малките магазини брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (Разград и София), без седмично изменение по области.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Смолян – 0,18 лв./кг. В областите Варна и Търговище цените на продукта в ДТО са съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,26 лв./кг – за по-малките магазини, като продължава да е най-голям във Враца – съответно 0,42 лв./кг за ГТВ и 0,48 лв./кг за ДТО.

През изминалия м. януари 2017 г. пазарът на брашно тип „500” в страната е сравнително спокоен. Към края на м. януари средните цени на едро и на дребно на продукта се задържат на нивата отпреди един месец.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates