Актуални агро новини.Агнешката плешка поевтиня във Варна. Цените по веригата на предлагане на агнешко месо по области остават без промяна през периода 8 – 15 февруари 2017 г., спрямо предходния

период, с изключение на Варна, където се отчита незначително поевтиняване на агнешката плешка в по-малките магазини.

Цяло агне

Средно за страната, цената на едро на цяло агне се задържа на ниво 13,13 лв./кг, като стойностите по области остават в интервала от 12,00 лв./кг кланично тегло в Русе и Смолян до 14,23 лв./кг в Стара Загора.

За поредна седмица не е отчетено предлагане на цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ).

Цените на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) се запазват най-ниски в Бургас - 11,40 лв./кг, а най-високи във Велико Търново, Ловеч и Плевен - 14,20 лв./кг, като средната стойност за страната в тези обекти остава 13,21 лв./кг.

През изтеклия седмичен период средната цена на дребно на цяло агне в ДТО за страната е с 0,08 лв./кг или 0,6% по-висока от тази на едро.

Агнешки бут

Средната цена на едро на агнешки бут за страната остава 14,09 лв./кг, като стойностите по области се задържат в границите 13,25 лв./кг (Смолян, Хасково) до 15,90 лв./кг (Варна).

По области, цените на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги продължават да варират от 13,20 лв./кг (Пазарджик) до 14,99 лв./кг (Хасково), а в другите търговски обекти - от 11,40 лв./кг (Бургас) до 14,43 лв./кг (Русе). Така, средно за страната, цените на дребно на продукта в двата типа търговски обекти се задържат на нивата от предходната седмица – съответно 14,20 лв./кг и 13,50 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на едро на агнешкия бут за страната е с 0,11 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите търговски вериги и с 0,59 лв./кг – по-висока от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в ГТВ е по-висока от тази в ДТО с 0,70 лв./кг или с около 5%.

Агнешка плешка

Средната цена на едро на агнешка плешка за страната е 13,62 лв./кг, без промяна спрямо предходната седмица, като стойностите по области се запазват в интервала от 12,50 лв./кг в Смолян до 15,90 лв./кг във Варна.

Средно за страната, цената на дребно на продукта в големите търговски вериги остава 13,13 лв./кг, а тази в другите търговски обекти - 13,06 лв./кг.

Предлагането на дребно на агнешка плешка в ГТВ се задържа в ценовите граници от 11,95 лв./кг (Пазарджик) до 13,49 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен), а в по-малките магазини - от 11,20 лв./кг в Бургас до 14,43 лв./кг в Русе.

Само във Варна в по-малките магазини се наблюдава незначително понижение на цената на агнешка плешка с 0,4% на седмична база.

През изтеклия седмичен период цените на едро на агнешка плешка са средно с 0,49 лв./кг по-високи от тези на дребно в ГТВ и с 0,56 лв./кг - от тези в ДТО.

 

средно за страната, цената на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги е по-висока от тази в по-малките магазини с 0,07 лв./кг или с 0,5%.