Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Лек спад в цената на агнешкото месо на едро

Актуални агро новини.Лек спад в цената на агнешкото месо на едро.

 

Пазарът на агнешко месо в страната продължава да е относително спокоен през наблюдавания период 8 – 15 март 2017 г.. По области,

по-съществена динамика на цените на седмична база се наблюдава при предлагането на едро, като отклоненията са преобладаващо в посока надолу.

Цяло агне

Цените на едро на цяло агне се задържат най-ниски в Русе и Смолян - 12,00 лв./кг кланично тегло, а най-високи във Варна - 15,00 лв./кг. Седмични изменения на стойностите се регистрират само в четири от областите - понижение с по 1,4% във Видин, Враца и Монтана и покачване с 4,7% във Велико Търново. Средната цена на едро на продукта за страната е 13,29 лв./кг, с 0,2% над нивото от предходната седмица.

За поредна седмица не е отчетено предлагане на цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ).

В другите търговски обекти (ДТО) предлагането на цяло агне остава в ценовия диапазон от 11,40 лв./кг (Бургас) до 14,20 лв./кг (Велико Търново, Ловеч и Плевен), без седмични изменения на стойностите по области. Средната цена за страната в ДТО е без промяна спрямо предходната седмица - 13,21 лв./кг.

През периода на наблюдение средната цена на дребно на цяло агне в ДТО за страната е с 0,08 лв./кг или 0,6% по-ниска от тази на едро.

Агнешки бут

По области, цените на едро на агнешки бут варират от 13,25 лв./кг (Смолян) до 15,35 лв./кг (Варна, Добрич и Шумен). В сравнение с предходния седмичен период, в шест области е налице понижение на стойностите с между 1% и 10,8%, най-чувствително в Добрич и Шумен, докато във Велико Търново и Пловдив продуктът поскъпва съответно с 6,2% и 9%. Така, средната стойност за страната се понижава с 1,2% на седмична база, до 14,31 лв./кг.

В големите търговски вериги предлагането на агнешки бут е на цени от 13,20 лв./кг в Пазарджик до 14,99 лв./кг в Хасково и Шумен. Единствено в област Варна се наблюдава ценово изменение спрямо предходната седмица, като продуктът поевтинява с 9,7%. Средната цена на агнешка плешка в ГТВ за страната е 14,14 лв./кг, с 0,7% под нивото от предходната седмица.

Цените на дребно на агнешки бут в по-малките магазини продължават да се движат в границите от 11,40 лв./кг в Бургас до 14,43 лв./кг в Русе. Единствено в Шумен се отчита седмично изменение – понижение с 3,5%, което води до минимално намаление (с 0,2%) на средната стойност за страната в тези обекти, до 13,51 лв./кг.

През периода на наблюдение средната цена на агнешкия бут в ГТВ за страната е с 0,63 лв./кг или с 4,7% по-висока от тази в ДТО.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,17 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,80 лв./кг от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Търговията на едро с агнешка плешка е в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг (Смолян) до 15,42 лв./кг (Благоевград). Само в три области се отчита седмично изменение на стойностите, като във Варна продуктът поевтинява с 3,1%, докато във Велико Търново и Пловдив поскъпва съответно с 3% и 11%. В резултат, средната стойност на едро за страната се увеличава с 2% на седмична база, до 13,90 лв./кг.

По области, цените на агнешка плешка в големите търговски вериги се задържат в интервала от 11,95 лв./кг в Пазарджик до 13,49 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, без седмични изменения. Въпреки това, средната стойност за страната се понижава с 0,5% на седмична база, до 13,03 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в ГТВ в Шумен, на сравнително ниска цена.

Средната цена на дребно на агнешка плешка в другите търговски обекти остава 13,03 лв./кг, като стойностите по области продължават да се движат от 11,20 лв./кг в Бургас до 1,43 лв./кг в Русе.

 

Средно за страната, през изтеклия седмичен период цените на дребно на продукта в ГТВ и ДТО са с по 0,87 лв./кг по-ниски от цената на едро. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates