Според данни на Plains Grains Inc, която ежеседмично тества проби от пшеница, за първите 14 изследвания средното ниво на протеин се оказва 10.6%. През 2016г. протеинът в HRW е бил рекордно нисък – само 11.2%. Сега явно ще е още по-слаб показателя.

От Plains Grains Inc планират да направят 500 проби по време на кампанията и уточняват, че първите резултати може да не отразят правилно крайното ниво на протеин. За производство на качествено брашно ще се наложи смесване с по-скъпата пролетна пшеница.

Сега американските фермери завършват сеитбата на пролетната пшеница. Площите от тази пшеница няма да бъдат увеличавани, защото алтернативите като соя и царевица са по-рентабилни.

Според данни на USDA, в добро и отлично състояние в САЩ се намират 65% от посевите с царевица при 72% година по-рано. Към 28.05.2017г. в САЩ са засети 91% от планираните площи при 93% през миналата година и средно за последните пет години.

През изминалата седмица състоянието на посевите със зимна пшеница се влошава. В добро и отлично състояние се намират 50% от посевите при 52% седмица по-рано и 63% година по-рано.