Актуални агро новини.Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната отбелязват леки разнопосочни изменения.

През анализирания

период (16 – 23 август 2017 г.) средните цени на едро и на дребно на яйца за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица, главно в посока нагоре.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,16 лв./бр. (Ямбол) до 0,22 лв./бр. (Враца). В сравнение с предходната седмица, в седем области продуктът поскъпва от 0,01 лв./бр. до 0,04 лв./бр., най-чувствително във Враца, докато единствено в Монтана поевтинява, с 0,02 лв./бр. В резултат, средната стойност за страната се увеличава с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,19 лв./бр.

Цените на яйцата – размер М в големите търговски вериги (ГТВ) варират от 0,21 лв./бр. (Пазарджик и Пловдив) до 0,26 лв./бр. В девет от областите се наблюдава седмично увеличение на стойностите в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр., най-съществено в Разград, Русе, Стара Загора и Търговище, а само в Кърджали е налице намаление, с 0,01 лв./бр. Така, средната стойност за страната се повишава с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,25 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер L в големите супермаркети е на цени от 0,25 лв./бр. (Смолян) до 0,29 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил, Силистра и Хасково). В по-голямата част от страната се отчитат разнопосочни ценови отклонения спрямо предходния седмичен период, в границите от -0,03 лв./бр. (в Разград и Русе) до +0,01 лв./бр., което води до намаление на средната за страната цена с 0,01 лв./бр. до 0,27 лв./бр.
 
Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в другите търговски обекти (ДТО) са съответно 0,23 лв./бр. и 0,25 лв./бр. - с по 0,01 лв./бр. по-високи на седмична база.
Цените на яйца – размер М в ДТО са в границите от 0,20 лв./бр. (Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 0,25 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). Седмична промяна на стойностите се регистрират в осем области, като при всичките е налице поскъпване на продукта, достигащо до 0,02 лв./бр. в Благоевград, Кюстендил, Хасково и Шумен.

По области, яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,22 лв./бр. (Пазарджик и Пловдив и Смолян) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора). В осем области се наблюдава покачване на стойностите в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. на седмична база, най-чувствително в Стара Загора.

През изминалата седмица средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са с 0,02 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти и при двата наблюдавани размера. Най-голяма разлика в тази посока се наблюдава за размер М в Разград, Русе и Търговище - 0,04 лв./бр., а за размер L – в Пловдив и Силистра – 0,06 лв./бр. Изключение прави област Шумен, където цените на яйцата - размер М в ДТО са по-високи от тези в ГТВ с 0,01 лв./бр.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в Ямбол – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини в Хасково и Ямбол - 0,07 лв./бр.