Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Леки колебания в цената на едро на яйцата

Актуални агро новини.Леки колебания в цените на едро на яйцата.

Средната цена на едро на яйца

– размер М за страната се запазва на ниво от 0,26 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,21 лв./бр. (Добрич и Ловеч) до 0,29 лв./бр. (Благоевград и Хасково). В единадесет от областите на страната се отчитат разнопосочни ценови отклонения спрямо предходния седмичен период, в границите от -0,02 лв./бр. (във Враца, Ловеч, Монтана, Силистра и Сливен) до +0,02 лв./бр. (Смолян и Хасково).

Цените на яйца – размер M в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 0,27 лв./бр. (Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 0,36 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В седем области се наблюдава седмично покачване на стойностите в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр., най-значително в Разград, Сливен и Ямбол, докато в Благоевград, Кюстендил, Перник и София е налице намаление, с по 0,01 лв./бр. Тези отклонения се компенсират и средната цена за страната остава 0,31 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ГТВ на цени от 0,28 лв./бр. (Пловдив) до 0,39 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В сравнение с предходната седмица, в пет области се отчита поевтиняване на продукта, достигащо до 0,02 лв./бр. в Търговище, а единствено в Шумен - поскъпване, с 0,01 лв./бр. В резултат, средната за страната цена на яйца – размер L в ГТВ намалява с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,33 лв./бр.
 
Средно за страната, цената на яйца – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 0,30 лв./бр. Предлагането на яйца от този размер М в по-малките магазини е в ценовите граници от 0,24 лв./бр. (Разград) до 0,35 лв./бр. (Стара Загора).

В девет области е налице намаление на стойностите на седмична база, достигащо до 0,04 лв./бр. в Разград, а само в Шумен – увеличение, с 0,02 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ДТО на цени от 0,26 лв./бр. (Разград) до 0,37 лв./бр. (Велико Търново и Плевен). Седмична промяна на стойностите се регистрира в единадесет области, като при всичките е налице поевтиняване на продукта с до 0,04 лв./бр. в Разград. Това води до понижение на средната цена за страната с 0,01 лв./бр., до 0,31 лв./бр.

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,01 лв./бр. при размер М и с 0,02 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Разград - 0,08 лв./бр., а за размер L – в Разград и Русе – 0,07 лв./бр.

В осем от областите цените на яйца - размер М в ДТО са по-високи от тези в ГТВ в рамките на 0,01 лв./бр. (Пазарджик и Хасково) - 0,05 лв./бр. (Стара Загора). Подобна е ситуацията и при предлагането на дребно на яйца - размер L във Видин, Враца, Монтана и Пловдив, където цените на продукта в по-малките магазини са с по 0,01 лв./бр. над тези в големите супермаркети.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,05 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице в Ловеч – 0,15 лв./бр. за големите супермаркети 0,11 лв./бр. за по-малките магазини. В Благоевград и Русе яйцата се търгуват на едро на цени, с 0,01 лв./бр. по-високи от тези на дребно в ДТО.

Към края на м. януари средната цена на едро на яйца - размер М за страната се понижава с 0,03 лв./бр. спрямо нивото отпреди един месец.

При предлагането на дребно, месечното понижение на средните за страната цени на яйца - размер М и L в ГТВ е съответно 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр., а в ДТО – 0,02 лв./бр. и 0,04 лв./бр.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates