Актуални агро новини.Тече общественото обсъждане на проекта на Закона за земята.

Продължава общественото обсъждане на новия проект на Закона за земята. Срокът е до 16 януари. От Националната асоциация на зърнопроизводителите изразиха намерение за задълбочено разглеждане на проектозакона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

Това е второ публикуване на закона за обществено обсъждане. В земеделската комисия бяха дадени предложения вътре да залегне и Законът за аренда в земеделието, както и Законът за опазване на селскостопанското имущество, който е остарял и има неприложими разпоредби, поради смяна на обществени отношения и на модела в България. В новия законопроект влизат промени, свързани с доброволна комасация, правно уреждане на „белите петна“, средно рентно плащане и ограничаване на продължителността на договорите за ползване на земеделски земи. В края на 2018 г. браншът се включи в работна група, която формира предложения по проекта. Законът за земята е най-важният за земеделското производство, затова сме решени да гледаме под лупа всяко изречение в проекта, по който ще работим в бъдеще, казаха от асоциацията на зърнопроизводителите. Според тях времето е твърде ограничено, предвид празничните дни, но въпреки всичко очакват добър анализ на проекта и той да влезе за разглеждане в своята пълнота. На този етап преобладаващата част от браншовите организации одобряват основните предложения, свързани с доброволната комасация на имотите, с начина и сроковете за сключване на договорите за наеми и аренда, с правното уреждане на проблемите, които засягат ползването на „белите петна“ и други, заявиха браншовиците.

Земеделският министър Румен Порожанов заяви, че правителството вероятно ще внесе проекта за разглеждане от Народното събрание преди изтичането на определения за това срок - 28 февруари 2019 г.

Автор: Мирелa Спасова