Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НБА със становище относно Проект на Закона за собствеността на земеделските земи

Актуални агро новини.НБА със становище относно Проект на Закона за собствеността на земеделските земи.

Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи - публикуван за обществено обсъждане до 16.01.2019г. включително от Националната Био Асоциация изпратиха свое становище до управляващите.

Така предложения Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи НЕ СЕ ПРИЕМА от членовете на Национална Био Асоциация, се казва в становището.

От Асоциацията са категорично портив разпоредбите на Глава трета „Уедряване на земеделски имоти по собственост“. Представената Глава трета, предвижда уедряването на собствеността на физически и/или юридически лица, които имат множество на брой поземлени имоти въз основа на т.н план за уедряване. По същество това представлява възможност за въвеждане на нов земеразделителен план, съобразно нуждите на крупните собственици на поземлени имоти – физически лица, юридически лица (арендатори, както и на земеделските фондове за земя).

Според НБА така написан законопроекта не ограничава уедряването на земеделски земи на един собственик притежаващ земи в различни землища. Така например с цел комасация, той може да изземе целия Държавен поземлен фонд (ДПФ) или Общински поземлен фонд (ОПФ) в конкретно землище, като предостави земеделски земи в различни краища на страната или общината. По този начин реално се връщат печално известните заменки на земеделски земи, под прикритието на комасация.

От Асоциацията смятат, че Глава трета от предложения законопроект трябва да бъде изцяло заличена. В условията на пазарна икономика, уедряване на земеделски земи се извършва само чрез свободната воля на гражданите и пазарните субектии е възможна, чрез:
- покупко-продажбата на земеделски земи;
- договорите за дарение и замяна между частни лица.

В становището си от НБА излагат и други несъгласия със Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските зем и искат незабавно оттегляне на предложения проект.

Пълният текст на становището може да видите като прикачен файл...

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates