Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проведе се Стратегическа дискусия по проект „Хляб на мира”

Актуални агро новини.Проведе се Стратегическа дискусия по проект „Хляб на мира”.

Националната асоциация на зърнопроизводителите взе участие в стратегическа дискусия за бъдещето на проекта „Хляб на мира”, която се проведе на 20.01.2019 г. в Берлин. На срещата присъстваха представители на земеделските министерства и неправителствените организации от шест държави-партньори в Проекта: Германия, България, Естония, Литва, Латвия и Унгария, като България бе представена от НАЗ (Мариела Йорданова, член на УС, и Л. Лютакова, орг. секретар).

В рамките на срещата бяха обсъдени перспективите пред проекта „Хляб на мира”, като за преломна точка бе определена 2024 г., която маркира 35-тата годишнина от падането на Берлинската стена и краят на цикъл от ротационни домакинства на ежегодната Конференция „Мир и земеделие”. Разработи се проект на дългогодишна стратегия, в рамките на която участниците се ангажираха със задълбочаване на връзките между партньорите чрез по-чести срещи, въвличане на нови организации – младежки, неправителствени, по-добро взаимодействие със земеделските министерства и европейските институции и продължаване на дейността за опознаване, запазване и популяризиране на традициите на държавите членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Домакините от Германия заявиха, че проектът „Хляб на мира” не е посветен само на земеделието, а и на гражданското общество и европейската кауза.

След като през годините се утвърди като един от най-отдадените членове на проекта „Хляб на мира”, НАЗ постави на вниманието на партньорите си конкретни предложения за бъдещето на проекта: изграждането и развитието на платформа за комуникация между участниците, дългосрочна стратегия, която да обособи три направления на дейност: 1. организационно, 2. разискване на актуални проблеми за сектора и 3. популяризиране на традиции на държавите-партньори.

Отправените от НАЗ предложения за насърчаване на участието на младите в сектора също бяха радушно възприети, като в бъдеще проектът ще сформира инициативи за привличането им към каузите земеделие и опазване на традициите. НАЗ даде пример за добрата си практика да включва млади фермери в редиците и ръководството си, като изтъкна, че двама от заместник-председателите на УС на НАЗ попадат в тази категория. Отправи се предложение за съвместно организиране на младежка международна конференция в сътрудничество с Русенския университет, в рамките на която да бъдат представени и обсъдени перспективите пред младите за включване в сектора, различните възможности за получаване на селскостопанско образование в крайдунавските държави, и т.н.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates