Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Най-много червеногуши гъски тази зима са преброени край Бургаските езера

Актуални агро новини.Най-много червеногуши гъски тази зима са преброени край Бургаските езера.

Най-висока численост на червеногуши гъски тази зима у нас има край Бургаските езера. Това сочат резултатите от последните наблюдения, направени през този уикенд. 6000 червеногуши гъски е наблюдавал екипът, който следи промените в числеността на световно застрашения вид на територията на езерата край Бургас.

„Южното Черноморие тази година е предпочитано място от гъските, които зимуват у нас. Птиците в огромни ята се виждат лесно, докато се хранят в ниви, разположени покрай езерата“ - споделя екипа, извършващ мониторинга.

„Днес около Бургаските езера могат да бъдат видени 134 000 големи белочели гъски“  – допълват експертите. Това е значително повишаване на броя на най-широко разпространената гъска, зимуваща в страната, в сравнение с данните от предходните наблюдения, извършени през януари.

Участниците в мониторинга са имали удоволствието отново да видят малка белочела гъска, която е критично застрашен вид в световен мащаб, както и посевна гъска – 4 екземпляра.

Изключително любопитно и интересно наблюдение е направено и в Бургаското езеро, по-известно като езерото Вая. В него да се хранят са преброени 84 тръноопашати потапници, малко повече отколкото преди седмица по време на средно зимното преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици.

В същото време на другите територии в страната, където се следи числеността на зимуващите гъски у нас, картината е коренно различна. Незначителен е броят на гъските – голяма белочела и червеногуша гъска, които са наблюдавани в Приморска Добруджа – Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс, както и в Свищовско-Беленската низина.

Редовните наблюдения върху числеността и видовия състав на зимуващите у нас гъски се провежда по международен проект "Сигурен прелетен път за червеногушата гъска" , който обхваща пет държави и целия миграционен път на вида, изпълняван към програма LIFE на ЕС.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates