Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Елхово и Болярово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

Актуални агро новини.Елхово и Болярово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци за общините Елхово и Болярово. Проектът включва компостираща инсталация с капацитет 4000 тона годишно и инсталация за предварително третиране с капацитет 1600 тона годишно.

До момента в двете общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С успешното изпълнение на проекта ще се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Елхово и Болярово и ще се подобри качеството на околната среда за хората в общините. Съоръженията ще обслужват над 17 000 жители.

Общият размер на инвестицията е над 9,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates